Werkplekonderzoek Werkplekonderzoek Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Het integraal werkplekonderzoek is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen. Op basis van het integrale werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u de klachten en het verzuim bij uw werknemers terugdringen én levert u direct een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

Wat houdt het werkplekonderzoek in?

Door middel van een korte vragenlijst vragen wij de werknemer over zijn werkplek, werkgedrag en werkorganisatie. Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage. Mogelijke onderzoeken zijn:

  • Ergonomisch werkplekonderzoek naar de fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Arbeidshygiënisch werkplekonderzoek naar onder andere omgevingsfactoren, zoals het klimaat, verlichting, geluid en trillingen.
  • Veiligheidsonderzoek
  • Arbeid en organisatie onderzoek naar onder andere het werkgedrag, de werkorganisatie, werkverhoudingen en het voorkomen van werkdruk/stress.

Uw voordelen:

  • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
  • Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Handvatten om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren
  • Werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen heeft gedaan om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken

Meer weten?

ArboNed is specialist op het gebied van gezond en veilig werken. Onze deskundigen adviseren, onderzoeken én implementeren. Voor meer informatie over het werkplekonderzoek of het maken van een afspraak neemt u contact op met ArboNed via 030 299 64 44 of stuur ons een bericht.

Direct aanmelden: klik hier om uw organisatie direct aan te melden voor een beeldschermwerkplekonderzoek. Overige werkplekonderzoeken (zoals een baliewerkplek of een arbeidshygiënisch werkplekonderzoek) zijn maatwerk. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Arboned

direct online afsluiten werkplekonderzoek beeldschermwerkplekonderzoek

aanvragen offerte werkplekonderzoek beelschermwerkplekonderzoek

contact met ArboNed contactformulier stuur een bericht

Leaflet Een goede werkplek

Een gezonde en veilige werkplek, op de juiste manier ingesteld.

ArboNed_Een_goede... (PDF 60 kb)