Burn-out bij kwart leraren middelbare school

Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Mensen met een burn-out voelen zich emotioneel uitgeput. Ze voelen dat ze hun werk niet goed aankunnen en voelen zich niet bij hun werk betrokken.

Hoge werkdruk

Van alle onderzochte beroepsgroepen, is het percentage mensen met burn-out-klachten onder mensen die in het onderwijs werken het grootst. Van alle werknemers in het gehele onderwijs, onder wie dus de middelbare school-leraren, heeft 18 procent last van burn-out. Eerder werd al bekend dat een meerderheid van de leraren last heeft van te hoge werkdruk.

Van 11,3 naar 12,8 procent

In het onderzoek zijn werknemers gevraagd naar hun klachten. Het aantal mensen met burn-outverschijnselen daalde tussen 2010 en 2011 licht, van 13.1% naar 12,8%. Maar over een lange periode stijgt het aandeel juist: in 2007 was het nog maar 11,3 procent.

Blijven werken door crisis

Volgens HR- en arbodienstverlener 365 stijgt het aantal mensen dat thuiszit met een burn-out wel. Terwijl vanwege de crisis het totale aantal ziekmeldingen daalt. 365 denkt dan ook dat veel mensen blijven doorwerken om hun baan te behouden, en daardoor juist extra vatbaar worden voor een burn-out. 365 ziet vooral een groei van meldingen in de zakelijke dienstverlening.