Veilig werken met zeecontainers

Een praktisch stappenplan

365 heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het stappenplan. Dit plan beschrijft handelingen en maatregelen die nodig zijn voor een veilige werkwijze en heeft recent de status van ‘Arbocatalogus’ gekregen. Dit betekent dat u, door het toepassen van deze maatregelen, invulling geeft aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet.

De Arbocatalogus is van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen onder
beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen. En dus niet alleen voor transportbedrijven die met zeecontainers te maken hebben.

Het stappenplan start met het opstellen van een bedrijfsbeleid. Vervolgens wordt de werkwijze bepaald voor de ontvangst van zeecontainers en het vervolg. Denk hierbij aan het doen van metingen, het veilig openen en betreden van containersen en de registratie.

De arbeidshygiënisten van 365/KeurCompany kunnen organisaties adviseren en ondersteunen bij het maken en volgen van het stappenplan. Klik hier om contact op te nemen met 365/KeurCompany.