Werkgevers onderschatten dagje ziek van werknemer

Bij de overheid is 76,5% van het verzuim kortdurend. Dit korte verzuim is goed voor 18,2% van de totale verzuimkosten. Het korte verzuim komt met name in twee leeftijdsgroepen voor. In de leeftijdsgroep van 26 tot en met 35 jaar én van 46 tot en met 55 jaar.

Veel werkgevers nemen het ‘dagje ziek zijn’ van de werknemer niet serieus. Het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling. Verzuim en vooral de frequentie van verzuim toont een patroon dat zich over de jaren herhaalt en dat in ongeveer 50% van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurig verzuim. Werkgevers in Nederland zijn gemiddeld 15% van de totale verzuimkosten kwijt aan kort verzuim. Dat stelt Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ArboNed. 365/ArboNed heeft een analyse uitgevoerd onder ruim 1 miljoen werknemers. Van het totale verzuim is 72% kortdurend. Volgens Hoedeman is herhaling het grootste probleem van kortdurend verzuim. Frequent verzuim verstoort de planning, ontregelt de personele bezetting, is slecht voor de sfeer en is ‘besmettelijk’.

Verzuim bespreekbaar maken

Een terugkerend patroon stopt niet als je er geen aandacht aan besteedt. Het bespreekbaar maken van dit verzuim én het vergroten van de bevlogenheid van werknemers is cruciaal om kort frequent verzuim te verlagen en te voorkomen. Hoedeman heeft acht concrete tips voor werkgevers om samen met de werknemer naar oplossingen te zoeken. Klik hier voor de tips >>

Oorzaken

Als oorzaak van kort verzuim wordt meestal “griep” genoemd. Maar frequent kort verzuim is een signaal dat het niet goed gaat met een werknemer. Het is dan van belang dat werkgevers of leidinggevenden met die werknemer in gesprek gaan. Eerst gaat het erom te kijken of het met het werk te maken heeft, dan wel de betrokkenheid van de werknemer of het accent meer medisch is. Zowel ten aanzien van oorzaken in het werk (werkdruk / slecht georganiseerd werk) als bij oorzaken in de werknemer, heeft frequent verzuim heeft vaak te maken met het feit dat mensen werk meer energie kost dan het oplevert. De praktijk leert dat gesprekken tussen werkgevers en werknemers vaak ontaarden in een discussie of verzuim wel of niet terecht was. Terwijl zo’n gesprek eigenlijk zou moeten gaan over wat in het werk verbeterd kan worden dan wel werknemers meer betrokken kunnen raken. Lees meer over het voeren van een verzuimgesprek >>

Energiebronnen versterken kan verzuim verminderen

Onderzoek heeft aangetoond dat vooral energiebronnen bepalend zijn voor het verloop onder het personeel. Energiebronnen zitten in het doen van werk wat de werknemer interessant vindt, waar deze eigen inbreng in heeft, feedback op krijgt en waar deze zich verder in kan ontplooien. Rob Hoedeman, verzuimexpert bij 365/ArboNed: “We weten dat het versterken van energiebronnen de frequentie van verzuim kan verminderen en ook nog de productiviteit verhoogt. Alleen maar aanspreken heeft als ‘bijwerking’ dat werknemers weinig betrokken doorgaan, hun productiviteit laag blijft en in een aantal gevallen ziek doorwerken (in vaktermen: presenteïsme).

365 raadt, naast het sturen op verzuimgedrag, aan hier aandacht aan te besteden. In een aantal gevallen is de werknemer psychisch ziek, of claimt herhaaldelijk medische oorzaken die niet gevonden kunnen worden. Ook dan begint het met een gesprek met de leidinggevende, maar als er dan geen afspraken gemaakt kunnen worden over oplossingen in combinatie met een werkhervatting, is het volgens Hoedeman slim om de arbodienst versneld in te schakelen.

Meer weten?

Klik hier om meer te lezen over frequent kort verzuim. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op met 365/ArboNed via 030 299 64 44.

Welkom terug

Hoe gezond is iemand die zich regelmatig beter meldt? Lees meer

Kort verzuim aanpakken

Maak direct een afspraak met een adviseur. Lees meer

Contact

Hebt u een vraag? Neem contact met ons op voor meer informatie. Stel uw vraag via het formulier of bel
030 299 64 44. Lees meer