Onze visie Onze visie Onze visie

Onze visie

Werken geeft energie. Dat hier een aantal voorwaarden aan vast zit is evident. Het werk moet aansluiten bij de mogelijkheden en de beperkingen van een werknemer, in een organisatiecontext waarbij vrijheid en sturing een stimulerende werking hebben.

Onze wijze van kijken naar werk vraagt ook wat van de werkgever. Logisch. Het gaat dan over aanspreken op verantwoordelijkheden, de zorg voor benutten van de mogelijkheden en het omgaan met de beperkingen van een werknemer. En – wellicht is dit wel het belangrijkste aspect – het gaat om de flexibiliteit in het geven vrijheid en sturing, passend bij ieders behoefte.

Ieder mens heeft verschillende basisbehoeften, die gedurende z’n werkzame leven veranderen. Voor jongeren – zo blijkt uit eigen wetenschappelijk onderzoek - is groei en ontwikkeling een drijfveer, en je ziet veelal bij ouderen dat autonomie een motivator is. Vanuit de wetenschap wordt een diversiteit aan drijfveren onderscheiden. Denk aan eigen regelruimte, zelfstandigheid, sociale steun van thuis, sociale verbinding met collega’s, feedback, inspraak, persoonlijke ontwikkeling. De verdeling en de dominantie van die basisbehoeften verschilt per persoon. Logisch dat de keuze en de passendheid van werk hiermee samenhangen. Maar ook de keuze van werkgever.

Verzuim verlagen en voorkomen

Vanuit een focus op innovatie en specialisatie doet ArboNed veel onderzoek. Onderzoek naar de drivers in werk en verdiepend – veelal wetenschappelijk - onderzoek naar de indicatoren van verzuim. Gedreven door vakmanschap begeleiden onze 350 bedrijfsartsen werknemers en werkgevers. Uitgevallen werknemers begeleiden we terug naar werk. De wijze waarop is gericht op het voorkomen van herhaling. En we ondersteunen werkgevers om uitval te voorkomen. Door het gesprek aan te gaan over de wijze van sturing, over de vrijheid die geboden wordt. Over de aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van werknemers. Maar ook over de meer praktische zaken zoals veiligheid en gezondheid.

Onze rol in het ondersteunen van werknemers en werkgevers is dan ook tweeërlei: onze bedrijfsartsen, bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, bieden een uitgesproken en daarmee adequate aanpak bij de reïntegratie van werknemers. En onze consultants – experts op het gebied van veiligheidskunde, ergonomie, arbeidshygiëne en arbeids- en organisatiekunde – ondersteunen werkgevers in het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen.