Organisatie Organisatie Organisatie

Organisatie

ArboNed bouwt voort op 20 jaar expertise in de aanpak van verzuim. Vanuit een focus op innovatie en specialisatie verrijken we onze kennis op het gebied van verzuim. Onze 350 bedrijfsartsen, bijgestaan door arbeidsdeskundigen en bedrijfsmaatschappelijk werkers, leveren een gespecialiseerde aanpak bij de reïntegratie van werknemers. En onze consultants ondersteunen werkgevers in het creëren van condities voor werknemers om optimaal te kunnen functioneren in een organisatie, waardoor we verzuim voorkomen.
Onze dienstverlening is getoetst en gebaseerd op een wetenschappelijk fundament. We leveren dagelijks dienstverlening aan 80.000 werkgevers en ruim 1 miljoen werknemers. Klanten zijn onder andere mkb-ondernemers, multinationals, instellingen en overheden.

Wetenschap

In 2010 is prof. dr. Willem van Rhenen aangesteld als hoogleraar en sindsdien bekleedt hij de leerstoel ‘Engagement & Productivity’ aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast doen bedrijfsartsen van ArboNed onder andere onderzoek naar langdurig verzuim, terugvalpreventie, somatisch onverklaarbare klachten en rouw. Lees meer over onze wetenschap >>

Aanpak

Onze aanpak start met een analyse van het verzuim. Zo worden de problematieken per individu én organisatiebreed helder. De verzuimoorzaak, -frequentie en –duur van werknemers bepalen of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is. 

Werknemerspecifiek verzuim vraagt om een individuele aanpak gericht op duurzaam herstel. Voor iedere verzuimsoort hebben we een specifieke aanpak. Zo is de aanpak bij kort frequent verzuim anders, dan de aanpak als het gaat om langdurig verzuim. Ook hebben we ons gespecialiseerd in psychisch verzuim: bijna eenderde van het langdurig verzuim komt namelijk door psychische klachten. 

Op basis van de oorzaak van verzuim wordt werknemerspecifiek de aanpak bepaald. De analyse van het werk, de werkomgeving én het functioneren van de werknemer binnen een organisatie maakt duidelijk waar het knelpunt zit. Omdat verzuimoorzaken ook privégerelateerd kunnen zijn, kijken we verder dan alleen naar het werk en de verbinding met de werkgever. 

Als de oorzaak van verzuim ligt in de verbinding tussen werknemer en werkgever, dan gaan we ook het gesprek aan met de werkgever. Over flexibiliteit in sturing, over leiderschap, over het omgaan met bijvoorbeeld werkdruk en stress. 

Het doel is een werkklimaat creëren waardoor het verzuim van werknemers gering is. Waar werknemers gezond en vitaal aan het werk zijn - in een veilige omgeving - waardoor werk energie geeft. We bieden werkgevers inzicht in hoe veilig en gezond de werkomgeving en de werkplek van werknemer is, en we geven inzicht in de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheidsrisico’s van werknemers. Zo werken we samen aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Detachering

Naast de bovengenoemde dienstverlening biedt het netwerk van ArboNed u nog meer. U kunt ook bij ons terecht voor detachering van bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidsdeskundigen en andere professionals via Mensely. Mensely is het detacheringsbureau voor professionals met meer energie. Ga naar de website van Mensely >>

Meer weten?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. Voor informatie over onze verzuimabonnementen neemt u contact op met ArboNed via 030 299 64 44 of stuur ons een bericht.

Vragen over wetgeving?

Onze juristen helpen u graag. Meer informatie over arbowetgeving, WIA, veiligheid en gezondheid vindt u ook op onze website bij ‘Wetgeving’. Lees meer