Arbeidsdeskundige Arbeidsdeskundige Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige

Oplossingsgericht denken volgens de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van re-integratie. Hij kijkt naar de mogelijkheden voor uw zieke werknemer om te re-integreren. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op de werkplek. Of te zoeken naar ander werk binnen of buiten uw organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om tot een oplossing te komen, in vele gevallen een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk.

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is expert in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim. Hij onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Daarnaast adviseert hij onder meer bij de volgende vragen en onderwerpen:

 • Kan de werknemer re-integreren in zijn eigen werk? Of moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
 • Welke andere werkzaamheden kan uw werknemer doen?
 • Wat wordt er van u als werkgever verwacht als er sprake is van re-integratie ‘tweede spoor’ (bij een andere werkgever)?
 • Komt u in aanmerking voor subsidies, kortingen, vergoedingen of voorzieningen?
 • Welke regelingen zijn er als iemand opnieuw ziek wordt?
 • Zijn er mogelijkheden voor het om- of bijscholen van uw werknemer?

Arbeidsdeskundig advies van ArboNed

Wat betreft de inzet van een arbeidsdeskundige bieden wij diverse diensten, gericht op individuele situaties:

 • Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek (ARO)
  Een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek geeft snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de arbeidsongeschikte werknemer. Het advies wordt vastgelegd in een concreet re-integratieplan met heldere vervolgstappen. Lees meer over het arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek >>
 • Arbeidsdeskundige check
  Met de multidisciplinaire check beoordeelt de arbeidsdeskundige aan de hand van het dossier of de re-integratiemogelijkheden voldoende benut worden. Zo ja; welke mogelijkheden zijn er? En hoe kan de re-integratie worden versneld? Lees meer over de arbeidsdeskundige check >>
 • Eigenrisicodragerschap WGA
  Bent u eigenrisicodrager WGA? Dan hebt u een 10-jarige verplichting tot re-integratie. De arbeidsdeskundige adviseert en ondersteunt u bij alle processen rondom eigenrisicodragerschap. Lees meer over eigenrisicodragerschap WGA >>
 • Voorlichting en advies
  Naast de bovenstaande diensten kan een arbeidsdeskundige ook helpen met advies over organisatiebrede re-integratievraagstukken. Bijvoorbeeld door ondersteuning aan preventiewerknemers en/of voorlichting aan leidinggevenden of HR managers. Voorlichting over wet- en regelgeving in de sociale zekerheid, en in het bijzonder over hoe om te gaan met UWV-trajecten.

Meer informatie?

ArboNed is een vooraanstaande en professionele dienstverlener, die zich richt op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers, waardoor het verzuim binnen bedrijven en instellingen wordt verlaagd. Voor informatie over de arbeidsdeskundige neemt u contact op met ArboNed via
030 299 64 44 of stuur ons een bericht.

Arboned

aanvragen verzuim offerte

contact met ArboNed contactformulier stuur een bericht

Leaflet Arbeidsdeskundig advies

Wilt u meer weten over de inzet van een arbeidsdeskundige?

ArboNed_Arbeidsde... (PDF 97 kb)

Alle mogelijkheden benutten

Laat met een arbeidsdeskundige check beoordelen of de re-integratiemogelijkheden voldoende benut worden. Lees meer