Toegang bedrijfsarts

In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld. In het basiscontract van ArboNed leggen wij dat in twee hoofdstukken uit: voor de individuele verzuimbegeleiding en het algemene verzuim- en preventiebeleid. 

 

Het algemene verzuim- en preventiebeleid voor uw onderneming

U en uw werknemers zijn – wettelijk bepaald – gezamenlijk verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, gezondheid, veiligheid en welzijn. ArboNed adviseert en ondersteunt uw organisatie om hier beleidsmatig en praktisch invulling aan te geven. Daarom vragen wij alle relevante informatie over uw huidige beleid in dezen. Ook is het belangrijk dat u uw werknemers informeert over de samenwerking met uw arbodienstverlener, uw verzuim- en
preventiebeleid en de verplichtingen die dit voor uw werknemers met zich meebrengt, alsook de mogelijkheid om  professionals te benaderen met vragen over gezondheid, veiligheid of welzijn. Voor zover er een verband is met werk en/of werkomstandigheden of arbeidsverhoudingen, is dit een wettelijke verplichting. 

Om u op weg te helpen, hebben wij een voorbeeld verzuimprotocol opgesteld. Als u klant bent, kunt u deze direct gebruiken. Als u onderstaande gegevens invult, ontvangt u van ons een e-mail met de download link van het verzuimprotocol.

Alle wijzigingen Arbowet op een rij?

Check hier de overzichtspagina