Checklist wijzigingen Arbowet

HEEFT U ZE ALLEMAAL

OP EEN RIJTJE?

Wij bieden praktisch inzicht in de zaken die volgens de gewijzigde Arbowet geregeld moeten zijn.

Met de Arbowet-checklist ziet u direct aan welke wettelijke verplichting u moet voldoen

Met de laatste wijzigingen van de Arbowet is er meer focus op het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Om boetes te voorkomen moet u voldoen aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Gebruik onze checklist om zeker te zijn dat u ook voldoet aan de laatste wijzigingen.

Download Checklist 

Heeft u alles op een rij?

Checklist gewijzigde Arbowet

pdf, 147.7 kB

Een basiscontract met een arbodienst is in de Arbowet verplicht.

Voorkom boetes met een verzuimabonnement van ArboNed.

Basiscontract

Als het gaat om het gezond en fit houden van werkend Nederland zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. De overheid heeft geconstateerd dat er een grote diversiteit aan contracten is tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Daarom is het basiscontract geïntroduceerd.

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Hieronder vindt u wat volgens de Arbowet minimaal in het basiscontract moet staan. 

 • Bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Dit zijn de bestaande wettelijke taken aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wetgeving. Lees hier welke taken dat moeten zijn.
 • In het basiscontract staat hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld. Hier vindt u een voorbeeld van hoe wij dat doen en kunt u een voorbeeld verzuimprotocol downloaden.
 • De arbodienstverlener heeft een duidelijke procedure hoe en waar eventuele klachten over de dienstverlening ingediend kunnen worden. Een voorbeeld is de klachtenprocedure van ArboNed.
 • De werknemer heeft de mogelijkheid om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen als hij twijfelt aan een gegeven advies. De uitvoering van de second opinion heeft de arbodienstverlener vastgelegd. Hier ziet u hoe ArboNed dit geregeld heeft.
 • Een bedrijfsarts besteedt tijd aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten. Ook dit is vastgelegd in het basiscontract. 
 • In het basiscontract staat dat er zorgvuldig omgegaan wordt met privacygevoelige gegevens, dat de bedrijfsarts onafhankelijk kan werken en dat er onderlinge afstemming tussen de kerndeskundigen plaatsvindt. Dit zijn naast de bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een hogere veiligheidskundige en een arbeids-en organisatiedeskundige. De samenwerking tussen de interne en externe (kern)deskundigen wordt gefaciliteerd.

Met een verzuimabonnement bij ArboNed (op basis van de ‘vangnetregeling’), voldoet u aan de eisen die de Arbowet stelt in artikel 14a rond het uitvoeren van uw wettelijke taken, het zogenoemde basiscontract. Concreet betekent dit dat ArboNed u graag ondersteunt bij uw onderstaande taken, precies zoals de wet ook vereist. 

 • Activiteiten op het gebied van verzuim en re-integratie.
 • Het bieden van vrije toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (via het open spreekuur).
 • De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het Preventief medisch onderzoek (PMO of PAGO).
 • In specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

In onze samenwerkingsvoorwaarden hebben wij uw wettelijke taken en de werkafspraken die wij daarover maken nader beschreven. ArboNed heeft deze samenwerkingsvoorwaarden om een goede samenwerking te waarborgen. Zo houdt u uw bedrijf gezond en voorkomt u boetes van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Bedrijfsarts

In de Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo moet dat de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. 

 • De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of geen klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. U moet uw werknemers actief wijzen op dit spreekuur. Dat kunt u doen met dit voorbeeld.
 • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. 
 • De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen hebben de mogelijkheid om overleg te voeren met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of betrokken medewerkers zoals de preventiemedewerker. Werknemers en arbodeskundigen kunnen zo beter samenwerken en zijn betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken. De website Inpreventie (speciaal voor de preventiemedewerker) heeft een handig overzicht gemaakt met overzichtelijk poster over de verschillende samenwerkingen binnen het bedrijf om gezond en veilig werk te bevorderen. 

De preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de Arbowet. Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. 

 • De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan, en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie gaat met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
 • Om in te stemmen met de positie van de preventiemedewerker is het raadzaam om een omschrijving van taken op te stellen. Een voorbeeld van zo'n omschrijving vindt u hier. 
 • De rol van preventiemedewerker is bekend bij de betrokken werknemer én uw organisatie. Dit kunt u doen door een algemene mail naar al uw werknemers. Hier ziet u een voorbeeld.

Meer over de Arbowet?

Wilt u meer weten over de achtergrond van de Arbowet, de veranderende rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker en de boetes op het niet hebben van een basiscontract? Check dan onze uitgebreide informatiepagina.

Alles over de Arbowet

Webinar over gevolgen wijzigingen Arbowet

ArboNed organiseerde een webinar waarin onze experts in drie kwartier vertelden wat de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voor u als werkgever betekenen. Terugkijken is gratis.

Bekijk het webinar

Digitale toolkit

De digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het Arboportaal biedt praktische animaties en downloads.