Duurzaam herstel en re-integratie

Maar liefst één derde van het verzuim heeft een psychische achtergrond. De bedrijfsmaatschappelijk werker coacht uw werknemer, die aan de slag gaat met een persoonlijk actieplan. Zo zorgt u dat uw werknemer sneller en duurzaam re-integreert. 

Contact

Psychische- en spanningsklachten

Een (ervaren) hoge werkdruk kan zorgen voor psychische of spanningsklachten. Ook scheiding, rouw, (financiële) zorgen of mantelzorg kunnen zorgen voor stress. Een werknemer geeft aan dat werken niet meer gaat door een combinatie van moeheid, hoofdpijn en duizeligheid. Wanneer een dergelijke situatie te lang duurt, is er onvoldoende tijd voor herstel. Totdat het te veel wordt en de werknemer meldt ziek. Het is dan niet te laat. Door een tijdige inzet van de bedrijfsmaatschappelijk werker kunt u de verzuimduur verkorten en zorgen voor een snelle en duurzame re-integratie. 

Coaching voor ontwikkeling

Zit uw werknemer niet helemaal goed in zijn vel? Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker bekijkt de werknemer waar de psychische klachten vandaan komen. De bedrijfsmaatschappelijk werker stelt een praktisch actieplan op en coacht uw werknemer. De werknemer leert onder meer over stress- en timemanagement, het verbeteren van zijn weerbaarheid, communicatieve vaardigheden en hoe te ontspannen. We noemen dit pakket Duurzaam herstel. 

Zo gaat het in zijn werk

Dankzij de bewezen succesvolle gespreksaanpak merkt de bedrijfsmaatschappelijk werker vroegtijdig op, waar het probleem van de werknemer ‘m in zit. Hij besteedt aandacht aan zowel de privé- en gezondheidssituatie, als de werkomstandigheden en bekijkt hoe de werknemer omgaat met zijn problemen en klachten. Want juist deze factoren spelen een rol bij het verkorten van verzuim.

Concreet pakken we het zo aan:

  • Uw werknemer wordt doorverwezen naar bedrijfsmaatschappelijk werk (via bedrijfsarts, of de casemanager). 
  • U bespreekt als werkgever de verwijzing met uw werknemer, waarna we een intake plannen. 
  • Na de intake is er contact met de werkgever over het vervolgtraject en kunt u uw visie geven aan de bedrijfsmaatschappelijk werker.  
  • Gemiddeld volgen er hierna vijf consulten. 
  • Na ieder consult geeft de bedrijfsmaatschappelijk werker een terugkoppeling.

De voordelen van deze aanpak

  • Oplossingsgerichte werkwijze bij psychische- en spanningsklachten.
  • Verzuimduur verkorten met maximaal 26 dagen en minder kans op terugval bij psychisch verzuim.
  • Concrete handvatten voor HR en leidinggevenden.
  • Coaching voor persoonlijke groei van uw werknemer.

Wij noemen dit pakket Duurzaam herstel. Neem hierover contact op met uw vaste contactpersoon of salessupport voor meer informatie.

Contact