Training Vertrouwenspersoon (fysiek of online)

Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. Het kan om lastige en gevoelige materie gaan. ArboNed biedt daarom een training vertrouwenspersoon voor vertrouwenspersonen die intern worden aangesteld. Tijdens deze training krijgen ze basiskennis over hun complexe werkveld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
  • De taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

Na de training kan de vertrouwenspersoon belangrijke eerste gesprekken voeren en medewerkers adviseren over het vervolg na een melding. Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn  vakgebied.

Inschrijven voor de training