Psychisch verzuim voorkomen

Type evenement
Datum
Locatie
Utrecht

Veel leidinggevenden en personeelsfunctionarissen zien dat het bij een werknemer verkeerd gaat, gaan in gesprek, maar toch meldt de werknemer zich later ziek door een ‘burnout’. In deze training wordt uitgelegd dat stress en uitval ontstaan als mentale hulpbronnen in de persoon en de binding met het werk onvoldoende zijn. We oefenen op het herkennen van dit patroon, het bespreekbaar maken en zodanig sturen dat de werknemer zelf aan zijn of haar mentale weerbaarheid gaat werken.

Aanmelden of meer informatie