Vertrouwenspersoon

Type evenement
Datum
Locatie
Amsterdam

Sociale veiligheid, daar draait het om bij de vertrouwenspersoon. Een sociaal veilige werkplek zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als werkgever wilt u het, de Arbowet vereist het. De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever beleid te voeren van een Psycho Sociaal Arbeidsbeleid (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is zeer effectief in het voorkomen van; discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie. Het werk van een vertrouwenspersoon is niet eenvoudig: het opvangen en begeleiden van medewerkers met een ‘melding’ of een ‘klacht’, het adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners.

Aanmelden of meer informatie