Vervolgtraining preventiemedewerker, kantooromgeving

Type evenement
Datum
Locatie
Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Zwolle

Ieder bedrijf met 25 werknemers of meer is wettelijk verplicht een preventiemedewerker te hebben. In de nieuwe Arbowet die per juli 2017 ingaat, is de rol van de preventiemedewerker nog scherper geformuleerd. De ondernemingsraad (OR) krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en voor de rol die de preventiemedewerker in de organisatie krijgt. De rol van de preventiemedewerker wordt duidelijker. Niet vreemd, want de preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het organiseren van een doeltreffend preventiebeleid en het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden.

In de ‘Vervolgtraining preventiemedewerker’ gaan we uit van de kennis die u heeft opgedaan in de basistraining preventiemedewerker. We praten u bij over de nieuwe wetgeving en zorgen dat u uw kennis verder verdiept, zodat u uw rol als preventiemedewerker (nog) beter kunt invullen.

Direct aanmelden of meer informatie