Vertrouwenspersoon

Type evenement
Datum
Locatie
Utrecht, Rotterdam, Zwolle, Groningen

Sociale veiligheid, daar draait het om bij de vertrouwenspersoon. Een sociaal veilige werkplek zonder discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Als werkgever wilt u het, de Arbowet vereist het. De Arbowetgeving verplicht iedere werkgever beleid te voeren van een Psycho Sociaal Arbeidsbeleid (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is zeer effectief in het voorkomen van; discriminatie, agressie en geweld, seksuele intimidatie. Het werk van een vertrouwenspersoon is niet eenvoudig: het opvangen en begeleiden van medewerkers met een ‘melding’ of een ‘klacht’, het adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners.

Aanmelden of meer informatie