Preventiemedewerker

Type evenement
Datum
Locatie
Breda, Amsterdam

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Daarnaast stelt de overheid sinds 1 juli 2015 in de aangenomen Wet Werk en Zekerheid dat de werkgever actiever en meer betrokken dient te zijn inzake een veilige en gezonde werkomgeving.

De Preventiemedewerker speelt een belangrijke rol of functie bij het (mede) organiseren van een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid in een organisatie. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

ArboNed biedt u een praktische training Preventiemedewerker aan waarin u binnen één dag wordt opgeleid tot Preventiemedewerker.

Aanmelden of meer informatie