Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico's. ArboNed helpt u hierbij door het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E stelt u in staat omde arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren.

De RI&E start met het inventariseren van de risico's. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het gesteld is met de werkdruk en de lichamelijke belasting. Na de inventarisatie maken we samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft ArboNed specialisten in huis die risico’s aanpakken zoals: geluid, lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties.

De voordelen van de RI&E van ArboNed

  • Inzicht in alle risico’s op de werkvloer
  • Bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s
  • Verlagen van het verzuim en ongevallen en het verhogen van de productiviteit
  • Een praktisch plan van aanpak
  • Ervaren professionals vertellen u alles over de wettelijke verplichtingen
  • Kostenbesparing
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie-SZW als zaken niet op orde zijn

Wettelijke verplichting

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Met de RI&E van ArboNed voldoet u aan uw wettelijke verplichting. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd bijstellen. Bijvoorbeeld als u met een nieuwe productielijn gaat werken, als u hebt verbouwd of gaat verhuizen.

Offerte aavragen