Praktische gids: Veiligheid en gezondheid op het werk is een zaak van iedereen

Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en inzet van werknemers. Hoewel werkgevers vaak wel willen zorgen voor goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn.

De Europese Commissie heeft een praktische gids voor werkgevers opgesteld met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving.

Werk maken van veiligheid en gezondheid op het werk hoeft niet ingewikkeld te zijn: eenvoudige maatregelen kunnen de situatie vaak al verbeteren. Een gezonde en veilige werkplek verhoogt de motivatie en inzet van werknemers. Hoewel werkgevers vaak wel willen zorgen voor goede gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, blijkt dit in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn.

Lees verder op arboportaal.nl

Arbeidsrisicio’s verminderen

Wanneer u weet welke risico’s uw werknemers in uw organisatie lopen, kunt u deze aanpakken en de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Met een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken.