Arbeidsrisico’s verminderen met een RI&E

Arbeidsrisico’s verminderen met een RI&E

Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. Als de Inspectie SZW u benadert voor een steekproef, moet u met een actuele Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), inclusief Plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn. Dit is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met personeel.

Basis voor gezonde bedrijfsvoering
Iedere werkgever moet de RI&E uitvoeren en up-to-date houden. Hoe klein of groot het bedrijf ook is. Een groeiend aantal werkgevers ziet méér in de RI&E dan puur een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet. “En terecht”, vindt consultant en veiligheidskundige Ad van Zundert van ArboNed. “De RI&E is de onmisbare basis voor een goed arbobeleid.” Lees het hele interview met Ad van Zundert over de RI&E als de basis voor gezonde bedrijfsvoering.

Voldoen aan uw wettelijke verplichting
ArboNed helpt u graag bij het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Door de totale uitvoering van de RI&E, het opstellen van het Plan van aanpak of alleen het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u direct de hulp van ArboNed inschakelen? Kijk op www.arboned.nl/rie, inclusief overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden, bel naar 030 299 62 77 of stuur een e-mail naar salessupport@arboned.nl .