Voorkom pesten op het werk

Pesten op het werk verlagen met handleiding

Pesten of agressie op de werkvloer maakt uw werknemers ziek. Letterlijk. Deze vorm van psychisch verzuim komt vaak voor. Maar liefst een derde van de ziekmeldingen heeft zo’n oorzaak. Hoe voorkomt u dit? Omdat dit nog niet zo simpel is, heeft het ministerie van SZW een handleiding gemaakt om pesten op het werk tegen te gaan. Deze handleiding is gericht op de manager of leidinggevende en geeft handvatten om een fijne werksfeer te houden en ongewenst gedrag aan te pakken. Download de handleiding ‘Een goede werksfeer, laten we dat zo houden’.

Beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Al jaren is psychisch verzuim één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. De handleiding is een goed begin maar het meest haalt u uit een goed, lange termijn beleid. Met een psychosociale arbeidsbelasting (PSA) beleid beperkt u de risico’s. Vanuit de huidige Arbowet bent u als werkgever ook verplicht om aandacht te besteden aan PSA. U moet volgens de Arbowet aandacht schenken aan:

  • Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

ArboNed helpt

U kunt het beleid zelf vormgeven of stelt dit samen met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed op. In dit protocol leggen we het beleid vast op het gebied van pesten en andere thema’s als seksuele intimidatie en agressie en geweld. Dan is voor iedereen duidelijk wat binnen uw organisatie wel en niet mag en kan. Zo kunnen uw werknemers met plezier naar het werk én blijven.

Meer informatie over onze dienstverlening op dit gebied vindt u in ons pakket Vertrouwd.