Personeelstekort onder verpleegkundigen heeft invloed op de persoonlijke gezondheid of privéleven

Personeelstekort onder verpleegkundigen heeft invloed op de persoonlijke gezondheid of privéleven

Dat geeft maar liefst driekwart van de verpleegkundigen aan bij een grootschalig onderzoek van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Bijna 17.000 leden vulden dit uitgebreide onderzoek over werkdruk en personeelstekort in. 62 procent draait extra diensten, vaak met minder mensen in een team dan nodig om de vereiste kwaliteit te kunnen bieden. Volgens 48 procent van de respondenten is, in de instelling waar zij werken, de patiëntveiligheid verslechterd. Meer dan de helft voelt zich schuldig tegenover patiënten, collega’s of familie.

Werkstress

Stress op de werkvloer is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepsziekte nummer 1. Maar liefst 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met te hoge werkdruk. Door deze hoge werkdruk neemt de kans op verzuim toe. In meer dan 70% van de gevallen is psychisch verzuim gerelateerd aan stress op het werk, vaak met langdurig ziekteverzuim als gevolg. Het is daarom uitermate belangrijk om psychische klachten vanwege werkstress vroegtijdig te signaleren.

Wat kunt u doen tegen werkstress?

PSA beleid voorkomt verzuim

Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen er dus voor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. De gevolgen kunnen ernstig zijn voor werknemer en werkgever. Een duidelijk PSA-beleid voorkomt verzuim en zorgt ervoor dat werknemers met plezier aan het werk kunnen én blijven. Zonder dat ze met (psychische) klachten uitvallen.

PSA beleid verplichting Arbowet

Vanuit de huidige Arbowet bent u als werkgever verplicht om aandacht te besteden aan PSA. U kunt het beleid zelf vormgeven of stelt dit samen met een bedrijfsmaatschappelijk werker van ArboNed op. U brengt eerst de oorzaken van arbeidsbelasting in kaart. Dit kunt u doen met een RI&E.

De Arbowet benoemt de volgende thema’s, waar u in uw protocol aandacht aan moet schenken:

  • Discriminatie, waaronder seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). ArboNed helpt bij uw PSA-beleid. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon van ArboNed. Of neem contact op via 030 299 64 44 of info@arboned.nl.