Wanneer een Preventief Medisch Onderzoek en wanneer een medische keuring?

Wanneer een Preventief Medisch Onderzoek en wanneer een medische keuring?

Uw werknemers zijn uw grootste kapitaal. Daarom is het belangrijk dat zij gezond en fit zijn om het werk aan te kunnen en goed uit te voeren om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook de overheid vindt dit belangrijk en heeft in de Arbowet een aantal verplichtingen opgesteld.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

In de Arbowet, artikel 18, staat dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de volksmond noemen we dit een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). U als werkgever bent verplicht een PMO aan te bieden maar voor uw werknemers is het vrijwillig om deel te nemen. In een PMO worden naast specifieke beroepsrisico’s ook leefstijlrisico’s en mentale gezondheid onderzocht. ArboNed heeft drie verschillende PMO’s van een online vragenlijst over de mentale en fysieke gezondheid (eventueel aangevuld met een persoonlijk adviesgesprek) tot en met compleet maatwerk met fysiek onderzoek.

Meer over PMO van ArboNed

Keuring

Is een uitgebreide PMO dan hetzelfde als een keuring? Want zo’n keuring kan ook verplicht zijn. Nee, een medische keuring is noodzakelijk om werkzaamheden in bepaalde branches te mogen verrichten. Voor bepaalde beroepen is zo’n keuring dus verplicht. Een keuring is geen vragenlijst maar een medisch onderzoek door de keuringsassistente en keuringsarts. Hier wordt gekeken of uw werknemer gezond genoeg is om zijn/haar beroep uit te voeren. Uw werknemer moet eraan meewerken. Waar het aanbieden van een PMO voor alle werkgevers verplicht is, is een keuring dat dus alleen voor bepaalde beroepen. Een keuring kijkt naar de beroepsrisico’s en een PMO kijkt breder. Kan een PMO dan een keuring vervangen? Nee. In de beroepen waar een keuring verplicht is, moet een keuring uitgevoerd worden door een gecertificeerde (NOGEPA voor werkzaamheden offshore) keuringsartsen. ArboNed beschikt over deze keuringsartsen, eigen keuringslocaties en mobiele keuringsunits voor iedere keuring.

Meer over keuringen

Hoe gezond zijn uw werknemers?

Vindt u de gezondheid van uw werknemers ook zo belangrijk? En wilt u voldoen aan de wettelijke verplichtingen? Wij kunnen u altijd adviseren over het onderzoek dat het beste bij u past. U kunt daarvoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij ArboNed of via 030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl