Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Het wordt duidelijk in de Arbowet genoemd: u bent verplicht beleid te voeren ter voorkoming en/of beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Maar wat houdt het in en hoe maak je zo’n beleid? Wij helpen u op weg.

Werkgevers zijn verplicht beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting. Wij leggen uit hoe.

De Arbowet legt de term psychosociale arbeidsbelasting uit in het hoofdstuk Definities: “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”.

Dit maakt het misschien niet heel veel duidelijker. Laten we een praktijkvoorbeeld nemen: omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat uw werknemer tijdelijk niet in staat is te werken. Dit wordt psychosociale arbeidsbelasting als de werkgever er geen begrip voor kan opbrengen en er geen goede afspraken gemaakt kunnen worden die de persoon in ‘balans’ kunnen houden. Voor deze situaties stelt u een PSA-beleid op. Door het maken van goede afspraken kunt u de belasting voorkomen zodat uw werknemers met plezier aan het werk kunnen én blijven.

Thema’s in psychosociale arbeidsbelasting

De Arbowet is duidelijk over de thema’s waaraan u aandacht moet besteden in dit PSA-beleid:

  • Seksuele intimidatie (Discriminatie vanuit de Grondwet)
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Werkdruk

Wat moet u vastleggen in uw PSA-beleid?

Waarschijnlijk zijn veel dingen al bekend binnen uw bedrijf. Iedereen weet hoe je met elkaar om gaat en bij wie je moet zijn als je te veel werkdruk ervaart of niet lekker in je vel zit. Toch is het belangrijk om dingen op papier te zetten. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen (de Inspectie SZW controleert op de aanwezigheid van een PSA-beleid) maar ook duidelijkheid te scheppen. Stel dat u als werkgever of een van de leidinggevende niet aanwezig is, weten uw werknemers dan ook waar ze dingen moet melden? En wat als een van uw werknemers een probleem krijgt met u, waar kunnen ze dan terecht? In een PSA-beleid schrijf je al dit soort zaken op.

ArboNed kan u helpen

Het kan best veel werk zijn om alle zaken die in uw bedrijf zouden kunnen spelen én de nemen maatregelen te benoemen. Maatschappelijk werkers van ArboNed zijn hier in getraind en kennen als geen ander de wettelijke verplichtingen. Benieuwd wat er allemaal in een PSA-beleid kan voorkomen? Doe dan eens onze PSA-check. Aan de hand van praktijkvoorbeelden stellen we u gerichte vragen en de mogelijk te nemen maatregelen.