Vier punten waar een basiscontract aan moet voldoen

Sinds de nieuwe Arbowet bent u verplicht te beschikken over een basiscontract. Wij vertellen waar dat contract aan moet voldoen.

Sinds de nieuwe Arbowet is het hebben van een ‘basiscontract’ verplicht. Werkgevers, werknemers en arbodienstverleners zijn gebaat bij duidelijke afspraken om werkend Nederland gezond en fit te houden. De overheid heeft daarom een aantal basisregels opgesteld, die moeten terugkomen in het basiscontract. Wij zetten vier punten op een rij waar het basiscontract aan moet voldoen.

1. Taakverdeling

Het belangrijkste bij het afsluiten van een basiscontract is dat duidelijk vermeld staat bij welke taken u zich in ieder geval laat ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. U bent wettelijk verplicht om zich bij te laten staan door een bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of de arbeids- en organisatiedeskundige voor de volgende taken: verzuimbegeleiding, toetsen en adviseren Risico-inventarisatie en –evaluatie, uitvoeren van een PAGO/PMO en bij specifieke gevallen een aanstellingskeuring.

2. Bedrijfsarts

Dan zijn er een aantal belangrijke bepalingen wat betreft de bedrijfsarts die in het basiscontract moeten staan. Zo moet geformuleerd zijn hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is (bijvoorbeeld via een open spreekuur). Ook moet iedere bedrijfsarts de werkvloer kunnen bezoeken. En in het contract moet staan hoe de bedrijfsarts u adviseert over preventie. Sinds de nieuwe Arbowet heeft de werknemer het recht om een second opinion aan te vragen. Hoe deze procedure verloopt, staat beschreven in het basiscontract. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden. Deze verplichting is ook onderdeel van het basiscontract.

3. Klachtenprocedure

De overheid signaleerde onvolledige of gebrekkige contracten wat volgens hen kon leiden tot onvolledige arbozorg. Daarom is de verplichting van een klachtenprocedure in het basiscontract opgenomen. Iedere arbodienstverlener moet daarmee een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten kan indienen.

4. Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft sinds de nieuwe Arbowet een duidelijkere rol in de organisatie wat betreft het voorkomen van ongevallen en verzuim. In het basiscontract moet staan hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld. Een nauwe samenwerking tussen deze deskundigen is verplicht volgens de nieuwe Arbowet.

Check uw basiscontract

Heeft u op dit moment een verzuimabonnement bij ArboNed? Dan voldoet het contract aan de nieuwe Arbowet. Het getekende contract is in uw bezit en u kunt het tonen bij een controle. Wilt u een nieuw verzuimabonnement en dus een basiscontract met ArboNed afsluiten? Let dan op, uw personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van het basiscontract. Heeft u een andere arbodienstverlener, check dan uw contract in ieder geval op deze vier punten. Voldoet het contract niet aan deze punten of heeft u het contract niet in uw bezit, riskeert u een boete die aardig kan oplopen.