Is uw Risico-inventarisatie en –evaluatie up-to-date?

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie ga je op zoek naar risico’s binnen jullie organisatie. We geven je vijf tips om te zorgen dat je RI&E up to date is.

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. In deze RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Het is verstandig om regelmatig uw Plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf moet er ook een nieuwe RI&E komen. Wij geven vijf tips om te controleren of uw RI&E nog up-to-date is.

  1. In de Arbowetgeving worden geen termijnen aangegeven voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Een wettelijke verplichting is er daarom niet. Toch is het wel verstandig om de RI&E up-to-date te houden. De RI&E is namelijk de basis voor goed werkgeverschap. Het zorgt tenslotte voor een gezonde en veilige werkomgeving. Actualiseren is eigenlijk een continu proces maar we raden aan om de RI&E en de Plan van aanpak om de vier/vijf jaar compleet tegen het licht te houden.
  2. U moet uw RI&E altijd aanpassen bij veranderde interne factoren zoals inrichting van een nieuwe productielijn; uitbreiding van het dienstenpakket; een ingrijpende verbouwing; ingrijpende wijziging van werknemerstaken. Hierbij wijzigt immers de werkmethode of omstandigheid en dat kan nieuwe risico’s met zich meebrengen. Moet de RI&E worden aangepast? Houd dan contact met uw arbodienst zodat veranderingen en aanpassingen adequaat worden doorgevoerd.
  3. Kijk niet alleen naar factoren binnen uw bedrijf maar ook extern. Is er nieuwe wetgeving die van toepassing is op uw organisatie? Of zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeid en organisatie? Dan kan het interessant zijn uw RI&E aan te passen. Let op: bij nieuwe wetgeving moet de RI&E aangepast worden, bij de overige punten is het wenselijk
  4. Wij adviseren dus de RI&E elke vier/vijf jaar aan te pakken. Maar hoe zit het met uw Plan van aanpak? Dat is immers de basis voor de acties op het gebied van arbeidsomstandigheden in de komende jaren. Het is dan ook belangrijk deze regelmatig te evalueren. Zijn de afspraken die er in staan nagekomen? Kijk ook eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim in de afgelopen tijd. Misschien hebben deze gegevens dringende oorzaken waardoor u nieuwe maatregelen moet invoeren of bestaande punten meer prioriteit moet geven. 
  5. De preventiemedewerker in uw bedrijf is betrokken bij het opstellen van uw RI&E. Voor de preventiemedewerker is het belangrijk om regelmatig aan te schuiven bij het overleg van de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. Zodra u op de hoogte bent van nieuwe investeringen, of een verbouwing of uitbereiding, kunt u direct uw Plan van aanpak erbij pakken. Wellicht dat u direct risico’s kunt voorkomen en slaat u twee vliegen in één klap. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, kunt u als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Met een periodieke evaluatie beoordeelt u de actualiteit van de RIE en de voortgang van het Plan van aanpak. Het Plan van aanpak is reeds voor een groot gedeelte ingevuld, maar dient nog verder ingevuld te worden met streefdatum en eventueel benodigde begroting per voorgestelde maatregel.

Hulp nodig bij uw RI&E?

Moet uw RI&E vernieuwd worden? Dan kan ArboNed u hierbij helpen. Wij kunnen u helpen bij:

  • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
  • Het opstellen van het Plan van aanpak.
  • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E (niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend branche RI&E instrument).

Offerte RI&E aanvragen