Vijf tips om pesten op het werk tegen te gaan

  • 19 april 2018 bijgewerkt

19 april is de Landelijke dag tegen Pesten. Soms denken mensen dat pesten alleen op school voorkomt maar volgens de website Stoppesten.nu heeft maar liefst 1 op de 8 werknemers te maken met pestgedrag. Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bent u als werkgever verplicht beleid te vormen om pesten op het werk tegen te gaan.

Pesten op het werk komt meer voor dan u denkt. Wat kunt u ertegen doen?

Dit anti-pestbeleid is onderdeel van het beleid op psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Daarin worden vier thema’s genoemd namelijk: Seksuele intimidatie (Discriminatie vanuit de Grondwet), Agressie en geweld, Pesten en Werkdruk. Hoe kunt u pesten op het werk tegengaan? Wij geven vijf tips.

1. Communiceer het PSA-beleid

Het lijkt zo voor de hand liggend maar door duidelijk te maken aan het hele bedrijf dat pesten niet getolereerd wordt, weet iedereen waar hij aan toe is. Het is dan ook makkelijker om een pester aan te spreken of melding te maken van pestgedrag. Dus laat weten wat de gedragscode binnen het bedrijf is en ook welke sancties er zijn bij het overtreden van deze regels.

2. Zorg voor een sociaal gevoel op de werkplek

Door sociale relaties op de werkvloer te bevorderen geeft u werknemers de kans om elkaar beter te leren kennen. Dit kan het pestgedrag verminderen. Geef zelf ook het goede voorbeeld en spreek anderen aan op gedrag dat niet door de beugel kan.

3. Stel een vertrouwenspersoon aan

Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zorg dat dit een persoon is waar iemand terecht kan als hij pesten ervaart en het niet bij zijn leidinggevende of collega’s kwijt kan. Bij kleine ondernemingen of als u geen geschikte medewerker hebt voor deze taken, kan het nuttig zijn een externe vertrouwenspersoon in te huren.

4. Neem pesten serieus

Het is voor iemand die gepest wordt een grote stap om dit te melden. Dus lach het nooit weg of bagatelliseer het gevoel van de gepeste. Uw werknemer zal zich niet serieus genomen voelen en krijgt het gevoel dat hij er alleen voor staat. Het ziek melden en wegblijven van werk is dan soms een logische stap. En als u weet dat een dag verzuim € 250 kost, is niets doen geen optie. Neem het dus altijd serieus. In sommige gevallen kunnen gepeste werknemers namelijk zelfs arbeidsongeschikt raken of zelfmoordideeën krijgen.

5. Kom direct in actie

Heeft er ooit een pestgeval bij u op de werkvloer gespeeld, of zijn er nu klachten? Ga dan direct de samenwerking aan met experts (denk aan conflicttraining, coaching, trainingen in weerbaarheid of assertiviteit). Bij een vorige pestmelding is het goed om te onderzoeken hoe de stand van zaken nu is. Wat waren toen de triggers en spelen die nog?

Gevolgen van pesten

Werknemers die het mikpunt zijn van pesterijen krijgen vaak minder zelfvertrouwen en komen in een sociaal isolement terecht. De persoonlijke waardigheid en mentale integriteit van werknemers raken beschadigd. Ze kunnen slaapproblemen ontwikkelen en de productiviteit gaat achteruit. Uiteindelijk melden ze zich ziek en de spanning kan er uiteindelijk toe leiden dat de werknemer uitvalt met een burn-out. Ons onderzoek wijst uit dat een werknemer met een burn-out gemiddeld 8 maanden niet inzetbaar is.