Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

De storm rond #MeToo is gaan liggen, maar het blijft belangrijk om aandacht te hebben voor ongewenst gedrag op de werkvloer. En dat gaat verder dan seksuele intimidatie alleen. Discriminatie, agressie en pesten zijn problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen en werknemers kunnen er letterlijk ziek van worden. Een vertrouwenspersoon helpt bij het bieden van een sociaal veilige werkplek.

Vertrouwenspersoon helpt bij bieden sociaal veilige werkplek

Verplichting Arbowet

De Arbowet verplicht alle werkgevers om hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, legt u vast in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Voordelen vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verlaagt voor werknemers de drempel om problemen aan te kaarten. Zo werkt u aan een goede werksfeer en houdt u uw mensen duurzaam inzetbaar. Uw werknemer kan de vertrouwenspersoon zelf inschakelen en hoeft de leidinggevende niet in te lichten. Alles wat werknemer en vertrouwenspersoon bespreken, is vertrouwelijk.

Vertrouwenspersoon aanstellen

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. De meest voorkomende situatie is intern. Vaak wordt iemand aangesteld die het bedrijf en de werknemers goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij vragen en problemen.

Deze vertrouwenspersoon vangt medewerkers op en begeleidt hen bij een melding of een klacht, geeft advies en verwijst door naar professionele hulpverleners. ArboNed biedt een training vertrouwenspersoon, die helpt om stevig basiskennis op te doen over het complexe werkveld van de vertrouwenspersoon. Na de training weet u alles over:

  • Het wettelijke kader met betrekking tot ongewenste omgangsvormen.
  • Kent de deelnemer de taken en de positionering van de vertrouwenspersoon.

U kunt na de training gesprekken voeren als vertrouwenspersoon en medewerkers adviseren over het vervolg na een melding. Uw organisatie heeft nu een gedegen opgeleide vertrouwenspersoon in huis, die op de hoogte is van de laatste inzichten en kennis op zijn of haar vakgebied.

Meer over de training vertrouwenspersoon