Wat is psychisch verzuim en wat kan een werkgever eraan doen?

 • leestijd: 2 minuten
 • 20 augustus 2018 aangemaakt
 • 05 maart 2019 bijgewerkt

Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak, waaronder stressklachten, overspannenheid en burn-out. Als het gaat om werkgerelateerde oorzaken, dan heeft psychisch verzuim vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA), al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Hoe kunt u als werkgever het psychisch verzuim beperken?

Wat is psychisch verzuim en wat kan een werkgever eraan doen?

Psychisch verzuim

Zoals gezegd heeft een derde van het langdurend verzuim een psychische achtergrond. Van het totale verzuim, valt bijna een kwart van de werknemers uit door stress. Dit kan leiden tot langdurig verzuim. Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld wel 8 maanden kwijt. Als u weet dat één verzuimdag al snel € 250 kost, dan is niets doen geen optie. Verzuim door stress en psychische klachten is veelal te voorkomen. Lees er meer over in dit artikel.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Met psychosociale arbeidsbelasting worden de factoren bedoeld, die in de werksituatie stress geven. Denk hierbij aan werkdruk, maar ook aan slechte werksfeer, bijvoorbeeld door (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.

Concreet kunnen omstandigheden op het werk, thuis, of een combinatie hiervan ervoor zorgen dat iemand tijdelijk niet in staat is te werken. Stel, de werkgever kan er geen begrip voor opbrengen en/of het lukt niet om goede afspraken te maken om de werknemer ‘in balans’ te houden, dan wordt het psychosociale arbeidsbelasting. Een werknemer kan hierdoor langdurig verzuimen en de gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn voor uw werknemer en voor u.

Door goede afspraken te maken, kunt u de PSA voorkomen, zodat uw werknemers met plezier aan het werk kunnen gaan én blijven. Dan presteren ze ook beter. Zonder dat ze uitvallen met (psychische) klachten. Deze afspraken legt u vast in een PSA-beleid.

Duidelijk PSA-beleid

Hoewel veel zaken rond PSA waarschijnlijk bekend zijn binnen uw bedrijf, is het toch belangrijk een beleid op papier te zetten. Dat is niet alleen wettelijk verplicht (de Inspectie SZW controleert of u een PSA-beleid heeft), maar schept ook duidelijkheid.

 • Beleid ongewenste omgangsvormen
 • Vertrouwenspersoon aangesteld
 • Klachtenregeling en klachtencommissie voor klachten rondom ongewenste omgangsvormen
 • Heeft u een beleid voor agressie en geweld (ook van klanten)
 • Registreert u de incidenten
 • Zijn uw werknemers getraind in omgaan met PSA
 • Heeft u pesten opgenomen in het beleid ongewenste omgangsvormen
 • Weten werknemers tot wie ze zich kunnen richten bij pesten
 • Kunnen leidinggevenden pesten herkennen
 • Is er een beleid voor het moment dat een werknemer wordt geconfronteerd met PSA
 • Is het beleid bekend binnen de organisatie
 • Is het geïmplementeerd
 • Is er een jaarlijkse check en waar nodig update

De Arbowet is duidelijk over de thema’s waaraan u aandacht moet besteden in dit PSA-beleid:

 • Seksuele intimidatie (Discriminatie vanuit de Grondwet)
 • Agressie en geweld
 • Pesten
 • Werkdruk