SCP: Meer stress- en burn-outklachten

  • 14 september 2018 aangemaakt

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft deze week zijn jaarlijkse rapport 'De Sociale Staat van Nederland' gepubliceerd. Een van de bevindingen is dat Nederlanders steeds meer onder druk staan. Werkgerelateerde stressklachten en burn-outklachten nemen toe.

SCP: Meer stress- en burn-outklachten

Meer burn-outklachten

De samenleving vraagt veel van mensen, stelt het SCP in zijn rapport. Mensen voelen zich vaker opgejaagd dan tien jaar geleden. Er is – vooral onder jongeren – een grotere mentale druk. Het aantal werknemers en zzp’ers met serieuze burn-outklachten neemt toe. Werknemers en zzp’ers waren in 2017 gemiddeld ook wat minder tevreden met hun werk en arbeidsomstandigheden.

Lees het hele rapport

Werkstress bespreekbaar maken

Een werknemer met een burn-out bent u gemiddeld maar liefst 8 maanden kwijt. Om u te helpen stress bij uw werknemers bespreekbaar te maken en aan te pakken, kunt u deze toolkit met hulpmiddelen inzetten. Hiermee kunnen u en uw werknemers aan de slag, bijvoorbeeld met de praktische tips en het gratis webinar ‘Omgaan met werkstress, energiek aan het werk’.

Werkplezier bevorderen

Werknemers die goed in hun vel zitten, zijn productiever, maken minder fouten en zijn minder vaak ziek. Ze kunnen bovendien beter tegen stress als ze zich betrokken voelen bij het werk en als hun leidinggevende hen steunt. Kleine veranderingen kunnen voor werknemers al veel betekenen. Vraag tijdens een functioneringsgesprek bijvoorbeeld naar drijfveren (‘waar haal je plezier uit?’) of bied iets meer regelruimte in het werk.

Inzicht via Preventief medisch onderzoek

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) is een praktisch middel om naar boven te krijgen waar werknemers behoefte aan hebben. De werknemers vullen een digitale vragenlijst in en voeren persoonlijke gesprekken. Hierdoor komt er niet alleen veel informatie boven tafel over de gezondheid van uw medewerkers, maar ook over de factoren die het werkplezier binnen uw organisatie bevorderen. Met deze aanknopingspunten kunnen u en uw werknemers de werksituatie verbeten.