Succesvolle aanpak (langdurig) verzuim

  • 09 oktober 2018 aangemaakt

“Wij pakken verzuim zoveel mogelijk aan bij de bron”, vertelt Robert Boogaard, HR-manager bij Sally Beauty Netherlands BV. “Potentieel langdurig verzuim sporen we vroeg op, waardoor we kunnen voorkomen dat werknemers lang uitvallen. De goede, wekelijkse communicatie met onze arbodienst ArboNed is daarbij van groot belang.”

Succesvolle aanpak (langdurig) verzuim

Wekelijks overleg

De afdeling Human Resources (HR) van Sally Beauty werkt dagelijks aan het voorkomen en beperken van verzuim. Wekelijks is er overleg met de storemanagers van de vestigingen in het land en met de vaste contactpersoon bij ArboNed. Deze (pro)actieve aanpak werkt, want het verzuim daalt.

“Tijdens het wekelijkse overleg bespreken wij met ArboNed en samenwerkingspartner Keerpunt of de interventie zo goed mogelijk is ingezet, zodat het herstel zo vlot en verantwoord mogelijk verloopt en het verzuim dus zo beperkt mogelijk blijft”, legt Robert Boogaard uit.

Mogelijkheden in plaats van beperkingen

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van het team van Sally Beauty is dat het uitgaat van wat de werknemer nog wel kan. Boogaard: “Het draait bij ons om mogelijkheden in plaats van beperkingen. Veel van onze inspanningen zijn gericht op het gedeeltelijk hervatten van de werkzaamheden. Daardoor kunnen mensen aan het werk blijven en verloopt de re-integratie beter.”

Investeer in verzuimbeleid

Trots is Boogaard op de successen: “Het lukt ons goed om potentieel langdurig verzuim al vroegtijdig op te sporen. Dankzij de korte lijnen met onze vaste contactpersoon bij ArboNed lukt het ons doelgericht in te grijpen en verzuim te beperken. Hiervoor zetten we bedrijfsmaatschappelijk werk in en dat werkt heel goed. Ik zou andere ondernemers ook altijd adviseren te investeren in verzuimbeleid. Dat kost geld, maar als een werknemer daardoor kan blijven werken, levert dat zoveel meer op. Hoe langer iemand uitvalt, hoe lastiger de re-integratie.”

Voordelen goede communicatie

Sally Beauty Netherlands verkoopt professionele kappers- en beautyproducten en heeft winkels verspreid over Nederland. Vanwege de landelijke spreiding, werkt het bedrijf op regionaal niveau met de bedrijfsartsen van ArboNed.

Boogaard: “We werken met meerdere bedrijfsartsen, dus hechten we veel waarde aan een goede communicatie met onze arbodienst. Die communicatie met ArboNed is een van onze succesfactoren. Een zieke medewerker heeft algauw te maken met vijf verschillende mensen – zijn leidinggevende, behandelend arts, huisarts, de arbodienst, HR – dus is het essentieel om de communicatie tussen deze disciplines heel goed te coördineren, zodat de werknemer de juiste begeleiding krijgt. Dat lukt dankzij de korte lijnen met ArboNed.”