Burn-out herkennen en voorkomen op World Mental Health Day

 • 10 oktober 2018 aangemaakt

Het is vandaag World Mental Health Day, de Dag van de Psychische Gezondheid. Een dag die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks organiseert. Dit jaar staat hij in het teken van jongeren en hun mentale gezondheid in een veranderende wereld. Onder jonge werknemers zijn stressklachten de belangrijkste oorzaak voor verzuim. Hoe kunt u voorkomen dat een werknemer van u een burn-out krijgt?

World Mental Health Day

Verzuim door stress

Jonge werknemers bevinden zich in een levensfase die veelal in het teken staat van grote veranderingen. Ze gaan misschien op zichzelf wonen, of juist voor het eerst samenwonen. Ze vinden hun eerste fulltimebaan, of proberen in ieder geval interessant werk te vinden. Ze krijgen serieuze relaties, gaan wellicht trouwen, krijgen kinderen.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat:

 • Hoge burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting vooral veel voorkomt onder werknemers tussen de 30 en 34 jaar;
 • De oorzaak hiervoor met name te vinden is in emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten;
 • Burn-outklachten bij oudere werknemers vooral worden veroorzaakt door een beperkte autonomie op het werk;
 • Het hebben van een flexibel contract heeft geen relatie met het ontwikkelen van burn-outklachten of verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting;
 • En burn-out en verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting niet (specifiek) zijn gestegen onder jonge werknemers.

Burn-out voorkomen

Als de werkstress bij uw werknemer leidt tot een burn-out, dan bent u hem gemiddeld 8 maanden kwijt. Dit is niet alleen vervelend voor uw werknemer, maar als u zich realiseert dat één verzuimdag u al snel € 250 kost, begrijpt u dat vroegtijdig ingrijpen noodzakelijk is. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, als u op tijd de signalen herkent en aanpakt.

De volgende signalen kunnen duiden op psychische klachten, met kans op uitval:

 • Uw werknemer voelt zich moe, komt mat over en heeft een lagere productiviteit.
 • Hij is steeds cynischer over de werkdruk, de werkactiviteiten en heeft veel moeite met veranderingen.
 • Uw werknemer is vaker ontevreden en sneller geïrriteerd dan anders.
 • Hij meldt zich vaker ziek, heeft steeds meer lichamelijke klachten en een eventueel doktersbezoek draagt niet structureel bij tot herstel en beter functioneren.
 • Uw werknemer heeft na het werk meer dan een uur nodig om bij te komen. Een werknemer die regelmatig na het werk niets meer doet, of zelfs het hele weekend nodig heeft om te herstellen, vertoont symptomen van een (dreigende) burn-out.
 • De balans tussen taken die energie kosten en energie geven, is scheef.

De sleutel voor het verminderen van stress is het benutten van energiebronnen, zoals hulp vragen aan anderen en werk op een andere manier invullen. Het beschermt de werknemer tegen psychische klachten als gevolg van werkstress of een burn-out. Werknemers die hun energiebronnen blijven benutten, gaan namelijk anders om met de ervaren werkdruk.

Ga met uw werknemer in gesprek en bepaal samen wat er nodig is om de werkdruk te verminderen. Vraag uw werknemer waar hij vroeger energie van kreeg en hoe het komt dat dit verdwenen is. Hiermee activeert u uw werknemer om actief op zoek te gaan naar datgene waar hij energie van krijgt.

Professionele hulp

Vertoont uw werknemer symptomen van een burn-out, schakel dan op tijd een bedrijfsarts of andere professional in. Een vertrouwenspersoon kan ook helpen om werkgerelateerde knelpunten op te lossen die zorgen voor psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Meer informatie over World Mental Health Day.