Hoe zit het met de Risico-inventarisatie en –evaluatie en fysieke belasting?

  • 23 oktober 2018 aangemaakt

Fysieke overbelasting is een belangrijke veroorzaker van verzuim en beroepsziekten. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) beoordeelt onder andere de risico’s van lichamelijke belasting, zodat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Risico-inventarisatie en –evaluatie en fysieke belasting

Inventarisatie van de risico’s

De RI&E start met het inventariseren van alle arbeidsrisico’s waarmee uw werknemers te maken kunnen krijgen op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan de verlichting en het geluid, maar ook aan de werkdruk en lichamelijke belasting.

Het Plan van aanpak dat voortkomt uit de RI&E is de komende jaren de basis voor uw acties op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wilt u ondersteuning bij de uitvoering van het Plan van aanpak? ArboNed helpt u hier graag bij.

Werkplek inrichten

Aangezien we gemiddeld zo’n dertig procent van onze tijd op het werk zijn, is een goede werkplek belangrijk. Hiermee kunnen we gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen. Dat geldt voor zowel beeldschermwerk, als fysiek zwaar werk in bijvoorbeeld de industrie, bouw, productie, of logistiek. Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid is altijd van belang.

Wilt u dat de werkomstandigheden van uw medewerkers goed zijn en dat de medewerkers zelf het belang gaan inzien van gezond en veilig werken? Maak ergonomie onderwerp van gesprek, integreer het in de werkzaamheden en borg het voor de toekomst. Hierbij helpen wij u graag.

Om uw werknemers de risicofactoren van hun werkzaamheden te helpen herkennen en bekend te maken met de manier waarop ze de risico’s kunnen verminderen, kunnen we:

  • Op individueel niveau werkplekonderzoek doen;
  • Of, voor een groep of afdeling, een inventarisatie-onderzoek fysieke belasting doen, of een workshop geven.

Uw werknemers worden zich zo ook bewust van de eigen invloed op het ontstaan van klachten, doordat ze leren een juiste houding aan te nemen, of de juiste werkwijze tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Meer weten? Neem contact op.

Beoordelingstools TNO

TNO heeft diverse gratis beoordelingstools ontwikkeld, die u kunt gebruiken als eerste inventarisatie voor het verdiepend onderzoek op de RI&E.

  • Met de checklist fysieke belasting (CFB) kunt u een eerste inventarisatie uitvoeren van de mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s bij de beoordeelde taak.
  • Met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunt u nagaan of u uw werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doet. De resultaten geven aanwezige risico’s en verbeterpunten aan voor uw situatie.