Van Ark: Mkb weet te weinig van nieuwe Arbowet

  • 23 oktober 2018 bijgewerkt

“Er is nog werk aan de winkel bij het mkb”, concludeert staatssecretaris Tamara van Ark. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juni 2018 onderzocht in hoeverre het midden- en kleinbedrijf (mkb) en grootbedrijf bekend zijn met de vernieuwde Arbowet en de kennis bij het mkb loopt achter.

Van Ark: Mkb weet te weinig van nieuwe Arbowet

Vernieuwde Arbowet

De vernieuwde Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017 en de overgangsregeling eindigde een jaar later. Sinds 1 juli 2018 moeten alle werkgevers voldoen aan de eisen uit de vernieuwde Arbowet.

De vernieuwde wet legt meer nadruk op preventie. Zo is de rol van de preventiemedewerker versterkt en is er meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Met de nieuwe wet is bovendien de betrokkenheid van werkgevers en werknemers versterkt en zijn de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts verbeterd.

Mkb’ers niet goed op de hoogte

Het ministerie van SZW heeft ‘arbobeïnvloeders’ vlak voor het einde van de overgangsregeling gevraagd of ze op de hoogte waren van de wijzigingen in de Arbowet. Ook is gevraagd in hoeverre de wijzigingen al waren doorgevoerd in de organisatie. Arbobeïnvloeders zijn bijvoorbeeld preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers.

Volgens Van Ark is het bij met name mkb’ers nog niet goed geregeld. Drie op de vijf arbobeïnvloeders weet een maand voor de definitieve invoering wel dat de Arbowet is gewijzigd, maar weet niet precies wat de wijzigingen zijn. Ook zijn nog niet alle bepalingen doorgevoerd in de organisatie.

Er komt uit het onderzoek een duidelijk verschil naar voren tussen mkb en grootbedrijf: “Het grootbedrijf heeft meer kennis over de wet en heeft bepalingen uit de wet beter geïmplementeerd dan het mkb.”

Basiscontract, bedrijfsarts, preventiemedewerker en RI&E

Uit het onderzoek blijkt dat er op een aantal hoofdpunten uit de vernieuwde Arbowet nog te weinig kennis is, maar dat de arbobeïnvloeders wel behoefte hebben aan meer informatie:

  • Er is meer informatie nodig over de invoering van het verplichte basiscontract en over het inschakelen van een bedrijfsarts, vinden de arbobeïnvloeders ten tijde van het onderzoek.
  • De arbobeïnvloeders geven aan dat ze de meeste taken van de preventiemedewerker niet kennen. Dat geldt zeker voor de mkb’ers.
  • Ruim de helft van alle arbobeïnvloeders zegt dat er een preventiemedewerker is aangewezen binnen de organisatie. Bij mkb’ers is dat gemiddeld minder vaak zo.
  • Een kwart van de arbobeïnvloeders zegt dat er in de afgelopen twee jaar een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is gedaan. Bijna een kwart is het van plan.

Checklist Arbowet

Voldoet u niet aan alle eisen uit de vernieuwde Arbowet, dan riskeert u boetes die aardig kunnen oplopen. Doe de checklist om te zien hoe u ervoor staat:

Download Checklist Arbowet

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, hebben ArboNed en MKB-Nederland de krachten gebundeld. Goede informatie over, en voldoen aan de vernieuwde Arbowet helpt bij het voorkomen van verzuim.