Goede begeleiding op arbobeleid belangrijk voor bedrijf in ruimtevaart

  • 25 oktober 2018 bijgewerkt

Bradford is een high-tech Europese ontwikkelaar en fabrikant van subsystemen en componenten voor satellieten en het Internationaal Ruimtestation (ISS). Deze producten moeten voldoen aan zeer strenge regels, wat heel wat uitdagingen met zich meebrengt, ook op arbogebied. “Het is zeer nauwkeurig werk en voor sommige werkzaamheden moet je wat langer in dezelfde houding staan of zitten”, vertelt HR-adviseur Cora Willemstein. “Het is prettig dat we over mogelijke verbeteringen kunnen sparren met Ad van Zundert, consultant bij ArboNed.”

Goede begeleiding op arbobeleid belangrijk voor bedrijf in ruimtevaart

Kantoor en productie

Bedrijven in de ruimtevaart hebben te maken met zoveel regelgeving, dat een groot gedeelte van het werk bestaat uit het maken van rapportages. Grofweg driekwart van het personeel werkt dan ook op kantoor. Aan de andere kant is er het productiegebouw. “Hier moeten de cleanrooms bijvoorbeeld voldoen aan strenge eisen”, zegt Cora Willemstein. “Zo moet het er stofvrij zijn en een bepaalde vochtigheidsgraad hebben. De werknemers dragen hier speciale kleding.”

Plan van aanpak

Willemstein is nauw betrokken bij de ziekmeldingen binnen de organisatie. Hiervoor maakt ze gebruik van Vandaag, de online tool van ArboNed. “Ik zorg dat de tool altijd goed up to date is en gebruik het ook voor het verder professionaliseren van ons arbobeleid. Zo stellen we het Plan van aanpak tegenwoordig op in de tool, waar hij steeds verder is aangescherpt en uitgebreid.”

Vaste contactpersoon

Samen met ArboNed werkt Willemstein aan alle facetten rond de Arbowet die relevant zijn voor Bradford. “Het is heel prettig dat we hiervoor een vaste contactpersoon hebben. We regelen via ArboNed de verzuimregistratie, de wettelijke documentatie, het plan van aanpak en het re-integratieproces. Met regelmaat bieden we onze werknemers een Preventief medisch onderzoek (PMO) aan. Onlangs hebben we – samen met consultant Ad van Zundert – weer een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Jaarlijks laten we ArboNed de oog-certificaten opstellen. Dat laatste is heel specifiek voor onze branche, omdat de certificaten aan bepaalde eisen moeten voldoen. Tot slot werk ik met Ad aan een beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA).”

Ergonomie een uitdaging

De ergonomie in de e-labs vormt de grootste uitdaging voor Bradford. Werknemers moeten hier zeer minuscuul werk doen – vandaar de strenge oog-certificaten – en zitten of staan vaak lang in dezelfde houding. “Toen Ad hier was voor de RI&E heb ik gevraagd of hij hier specifiek naar kon kijken. Hij heeft collega’s gesproken en kon direct adviezen geven. Het was fijn dat we hierover konden sparren.”

Verzuim voorkomen

Hoe houdt Willemstein – naast het volgen van de Arbowet – het aantal ziekmeldingen beperkt? “Wat ik heel belangrijk vind, is te blijven praten met de collega’s. In mijn ogen voorkom je daar verzuim mee. Ik probeer mijn collega’s wekelijks te spreken over hoe het gaat op het werk en privé.”

Cora Willemstein