Maak uw preventiemedewerker bekend in uw organisatie

  • 15 januari 2019 bijgewerkt

In de vernieuwde Arbowet heeft de preventiemedewerker een prominentere rol bij de zorg voor gezond en veilig werk in het bedrijf. Voorwaarde is dat de preventiemedewerker voldoende kennis en ervaring heeft om de taken goed te kunnen uitvoeren. Ook is het succes mede afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en positie binnen de onderneming. De medezeggenschapsraad /OR moet daarom instemmen met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Dat betekent dat de functie van preventiemedewerker meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. Daarbij komt dat de preventiemedewerker nauwer gaat samenwerken met de bedrijfsarts en met externe arbodeskundigen. 

Uit de Arbowet: prominente rol preventiemedewerker

Maak de preventiemedewerker bekend

De ideale preventiemedewerker is administratief handig, weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld en heeft inlevingsvermogen in de situatie van zijn collega’s. Als de preventiemedewerker is aangesteld en de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker zijn bekend, is het belangrijk de preventiemedewerker bekend te maken in uw organisatie. Dit kunt u doen met de onderstaande voorbeeldtekst.

 Tekst bekendmaking preventiemedewerker

Deze kunt u verspreiden via e-mail, intranet, mededelingenbord of andere interne communicatie. Organiseer ook een bijeenkomst waar de preventiemedewerker persoonlijk wordt voorgesteld zodat voor iedereen bekend is wie hij is en wat zijn taken zijn. Zo maakt u uw preventiemedewerker echt tot een succes. 

Wijzigingen Arbowet

In de vernieuwde Arbowet is de rol van de preventiemedewerker verstevigd. Zo is er vanuit de wetgever meer focus op preventie van verzuim. Meer over de wijzigingen Arbowet.