Nieuw: ePMO Metaal, het online Preventief medisch onderzoek speciaal voor de metaalbranche

  • 22 januari 2019 aangemaakt

Het lijkt een modewoord, maar ook als ondernemer in het mkb-metaal kunt u er niet omheen: duurzame inzetbaarheid. Mkb-metaalbedrijven moeten met minder, en gemiddeld steeds ouder wordende, medewerkers productiever en innovatiever worden om het hoofd boven water te kunnen houden. Het is daarom essentieel aandacht te besteden aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers en proactief te werken aan het duurzaam inzetbaar houden van het belangrijkste kapitaal in uw bedrijf. Een laagdrempelig middel hiervoor is het online Preventief medisch onderzoek (ePMO) Metaal. Bovendien voldoet u hiermee gelijk aan uw wettelijke verplichting.

Nieuw: ePMO Metaal, het online Preventief medisch onderzoek speciaal voor de metaalbranche

Online gezondheidscheck

Het ePMO Metaal is een unieke, branchegerichte digitale gezondheidscheck, die kan worden aangevuld met fysieke onderzoeken. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Koninklijke Metaalunie en geeft snel en gemakkelijk inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van uw werknemers. Uniek in Nederland en vanaf nu beschikbaar voor alle leden van Koninklijke Metaalunie. Karen van Namen, Branchemanager: “ArboNed werkt samen met verschillende branches omdat wij met een branchegerichte aanpak het verschil kunnen maken voor de ondernemer. Onze nauwe samenwerking met Koninklijke Metaalunie heeft door de jaren gezorgd voor een ruime ervaring in de metaal- en techniekbranche. Het ePMO Metaal is een kroon op die samenwerking. We bundelen hierin onze gezamenlijke kennis en expertise en bieden zo een unieke oplossing gericht op duurzame inzetbaarheid. Daar zijn we als strategisch partner van Metaalunie dan ook trots op.”

Lager verzuim, minder kosten

Het Preventief medisch onderzoek (PMO, of PAGO) is een wettelijk verplicht middel om werknemers actueel inzicht te geven in hun gezondheid, leefstijl en eventuele gezondheidsrisico’s. Zo weten zij wat ze kunnen doen om dit te verbeteren, om verzuim te voorkomen. En u kunt gericht maatregelen treffen om uw organisatie gezonder en vitaler te maken. Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, hebben meer werkplezier en verzuimen minder. Belangrijk, want gemiddeld kost één dag verzuim u al snel 250 euro.

Afgestemd op de branche

Het ePMO Metaal is een online vragenlijst specifiek afgestemd op de werkzaamheden in de metaal- en techniekbranche. Direct na het invullen, ontvangen de werknemers een persoonlijke rapportage die inzicht geeft in hun mentale gezondheid, energie, leefstijl en fysieke gezondheid.

Loopt een werknemer een verhoogd gezondheidsrisico, dan krijgt hij een uitnodiging voor een telefonisch adviesgesprek met één van onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen. Daarnaast coacht ArboNed uw werknemer bij het uitvoeren van de nodige verbeteracties. Waar mogelijk maken we hierbij gebruik van de samenwerkingen en voordelen die de Metaalunie biedt.

Vanaf 15 deelnemers kunt u kiezen voor een groepsrapportage die de relevante risico’s voor uw bedrijf zichtbaar maakt en nieuwe inzichten biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid.

Voor 49 euro per persoon kunt u uw medewerkers al een ePMO Metaal aanbieden. U kunt uw medewerkers ook aanvullend een fysiek onderzoek aanbieden.

Dit levert het ePMO u en uw werknemers op

  • Kostenbesparing: een goed uitgevoerd ePMO leidt tot gezonde en vitale medewerkers, minder verzuim, lagere verzuimkosten en minder instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).  
  • Inzicht in leefstijl en gezondheidsrisico’s: de individuele rapportage geeft uw medewerkers inzicht in hun gezondheid, leefstijl en gezondheidsrisico’s.
  • Bewustwording belang gezondheid: uw medewerkers zijn zich beter bewust van het belang van een goede mentale en fysieke gezondheid.  
  • Gezondheidsrisico’s bedrijf in kaart: vanaf 15 deelnemers kunt u kiezen voor een groepsrapportage die u in één oogopslag inzicht geeft in relevante risico’s voor uw bedrijf. U krijgt nieuwe inzichten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en veiligheid. Zo bouwt u aan een gezonde toekomst voor u en uw medewerkers.
  • Voldoen aan de wet: met het ePMO, in combinatie met de in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geadviseerde fysieke onderzoeken, voldoet u aan uw wettelijke verplichting om uw medewerkers periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden.

Pak de gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf aan en vraag direct een offerte op via
030 299 62 77 of salessupport@arboned.nl. Of kijk voor meer informatie op arboned.nl/epmo-metaal