Omgaan met ziekteverzuim bij een arbeidsconflict

Arbeidsconflicten komen regelmatig voor en vaak meldt de werknemer zich uiteindelijk ziek. Het kan ook gebeuren dat er een conflict ontstaat als de werknemer eenmaal ziek is. Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Zieke werknemer met een arbeidsconflict

Dat er arbeidsconflicten ontstaan is niets bijzonders. Overal waar mensen werken komen conflicten voor. Conflicten zijn er om op te lossen. Als u als werkgever weet dat er sprake is van een meningsverschil, laat dit dan niet escaleren maar maak het bespreekbaar. Ga om de tafel met uw werknemer. Als het goed is komt u er samen uit. Zo niet, dan is het goed hulp in te schakelen om samen tot een oplossing te komen. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen u daarbij ondersteunen. Als een conflict zich heeft verhard, dan adviseren bedrijfsartsen vaak om een onafhankelijke mediator in te schakelen.

Arbeidsconflict en ziekmelding

Indien een ziekmelding een direct gevolg is van een arbeidsconflict en daarmee samenhangende spanningsklachten, dan is lang niet altijd sprake van arbeidsongeschiktheid om medische redenen. Dan moet er echt meer aan de hand zijn. Werknemers melden zich echter wel regelmatig ziek bij een arbeidsconflict. Is dat het geval, dan zal de werknemer snel door de bedrijfsarts gezien moeten worden om te beoordelen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Alleen de bedrijfsarts is bevoegd om te bepalen of de werknemer al dan niet ziek is om medische redenen.

Advies bedrijfsarts

Als er geen sprake is van ziekte, dan adviseert de bedrijfsarts u om, conform de werkwijzer  Arbeidsconflicten van het Expertisecentrum Participatie (STECR), samen in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen. Is dat al gebeurd maar heeft dat niet tot een oplossing geleid, dan wordt vaak het inschakelen van professionele bemiddeling geadviseerd. Dat kan bedrijfsmaatschappelijk werk zijn of, als het conflict zich verhardt, een mediator. De bedrijfsarts kan na overleg met, en met instemming van de werkgever, een korte time out voorstellen met behoud van loon zonder dat die periode als ziekte of verlof wordt aangemerkt.

Is er wel sprake van  ziekte en daarnaast een arbeidsconflict, dan adviseert de bedrijfsarts ten behoeve van medisch herstel conform de geldende richtlijnen, en ten aanzien van het conflict conform de Werkwijzer Arbeidsconflicten van het Expertisecentrum Participatie (STECR) over de aanpak van het conflict. Hoe dan ook dient het advies van de bedrijfsarts gericht te zijn op het oplossen van het arbeidsconflict en het voorkomen van ziekte.

Professionele hulp inschakelen

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een situatie die dreigt te ontsporen? Probeer een ziekmelding te voorkomen en schakel bemiddeling in. ArboNed heeft bedrijfsmaatschappelijk werkers in dienst die u kunnen helpen met deze specifieke problematiek.

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij ArboNed of bel 030 299 62 77 of mail salessupport@arboned.nl.