Steeds vaker vertrouwenspersoon aangesteld

  • leestijd: 1 minuten
  • 30 januari 2019 aangemaakt
  • 01 februari 2019 bijgewerkt

Volgens de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) stellen steeds meer bedrijven een vertrouwenspersoon aan. Dit komt volgens hen door onder ander de #metoo-beweging. "De maatschappelijke discussie heeft zeker een boost gegeven. Bedrijven zeggen: ‘we moeten dit goed gaan regelen." zegt Margriet Maris, voorzitter van de LVV in het Algemeen Dagblad.

Vertrouwenspersoon bij meer bedrijven aangesteld

Maar volgens de vereniging zijn we er nog niet. Want uit hun onderzoek blijkt dat de helft van alle grote organisaties (meer dan vijftig medewerkers) in Nederland nog geen vertrouwenspersoon hebben aangesteld.

Wettelijke verplichting

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is geen wettelijke verplichting. In de Arbowet is de werkgever verplicht beleid op te stellen voor psychosociale arbeidsbelasting (afgekort PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een gevolg zijn van het opstellen van een PSA-beleid maar dat hoeft niet. 

Vertrouwenspersoon aanstellen

De taken van de vertrouwenspersoon zijn niet eenvoudig: deze zijn onder meer het opvangen, begeleiden en ondersteunen van ‘klagende’ werknemers, het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. De vertrouwenspersoon behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Een van de voorwaarden is dan ook dat een vertrouwenspersoon een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon is, die het vertrouwen heeft van werknemers, leidinggevenden en directie.

Vertrouwenspersoon opleiden

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon kunt u kiezen voor intern, extern of een combinatie van beiden. De meest voorkomende situatie is intern. Het is niet verstandig om als werkgever vertrouwenspersoon te zijn. Dit kan conflicten in de werkzaamheden tot gevolg hebben. Dit geldt trouwens niet alleen bij een werkgever. Ook bij andere functies kunnen conflicten ontstaan, ook wel “dubbele petten” genoemd. 

Opleiding vertrouwenspersoon
Omdat de materie complex kan zijn en de kwesties precair is het zinvol uw vertrouwenspersoon op te leiden. Wij bieden uitgebreide trainingen voor de beginnende vertrouwenspersoon en de de vertrouwenspersoon met meer ervaring.

Meer over de basistraining Meer over de experttraining