Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen

  • leestijd: 1 minuten
  • 08 februari 2019 bijgewerkt

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De plannen voor de nieuwe proeftijdregels zijn wel uit het wetsvoorstel gehaald.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen

In de WAB

Maatregelen uit dit wetvoorstel zijn onder andere:

  • Wijziging van de WW-premie. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contact en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.
  • Wijzigen van de berekening van de transitievergoeding. Zo komt een werknemer in aanmerking voor de transitievergoeding vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst (en niet pas na twee jaar). Ook wordt de afronding op halve dienstjaren en de hogere opbouw voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest geschrapt. 
  • Versoepeling van het ontslagrecht. Door het introduceren van een cumulatiegrond kunnen werkgevers verschillende ontslaggronden met elkaar combineren. Ontslaat u een werknemer op basis hiervan, kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen.

Andere maatregelen die zijn aangenomen leest u hier.

Proeftijd

Een langere proeftijd kwam er dus niet door. Uit het debat in de Tweede Kamer bleek onlangs al dat een meerderheid tegen het plan was om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. Net als het plan om een proeftijd van drie maanden in tijdelijke contracten van langer dan twee jaar. Deze zijn dan ook geschrapt in het wetsvoorstel. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.