Voldoet uw preventiemedewerker aan de nieuwe Arbowet?

  • leestijd: 3 minuten
  • 08 februari 2019 aangemaakt

Uitgangspunt voor een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid is de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. Een belangrijk punt in Arbowet is de stevige rol van de preventiemedewerker. Zijn de maatregelen rondom de preventiemedewerker al bij u doorgevoerd?

 

 

De rol van de preventiemedewerker is verstevigd in de nieuwe Arbowet. Heeft u de wijzigingen al doorgevoerd?

Meer betrokkenheid

Elk bedrijf moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker aanstellen. Ook staan de minimale taken van een preventiemedewerker omschreven:

  1. Het ondersteunen van de werkgever om optimale arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid
  3. Het (mede) uitvoeren van arbo-maatregelen.

De wetgever stelt dat het succes mede afhankelijk is van de persoonlijke kwaliteiten en positie van de preventiemedewerker in de onderneming. De personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad moet daarom instemmen met zijn benoeming en is medeverantwoordelijk voor zijn functioneren. Heeft u geen OR of PvT, stemt u het af met uw medewerkers. Dat betekent dat de functie van preventiemedewerker meer gaat ‘leven’ binnen de organisatie. Daarbij komt dat de preventiemedewerker nauw samenwerkt met externe arbospecialisten. Die samenwerking zorgt voor een waardevolle uitwisseling van kennis en expertise.

Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie.

Preventiemedewerker uitgelegd in twee minuten

In de onderstaande video leggen we in twee minuten uit wat de preventiemedewerker doet binnen een bedrijf. 

Checklist wijzigingen Arbowet

Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de nieuwe Arbowet afgelopen. Dan moet u de wijzigingen die op 1 juli 2017 zijn ingegaan hebben doorgevoerd, om boetes te voorkomen. 
Wilt u weten of uw onderneming aan de nieuwe voorwaarden rondom de preventiemedewerker voldoet? Check het dan met onze checklist wijzigingen Arbowet. In de checklist vindt u ook praktische tools zoals een algemene omschrijving van taken en een bekendmaking van de preventiemedewerker bij uw werknemers.

Download de checklist Arbowet

Training preventiemedewerker

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker. Wij krijgen regelmatig het verzoek om ook praktische ondersteuning te geven. Daarom bieden wij via de dienst Mijn preventie-expert de mogelijkheid nauw samen te werken met onze deskundigen. Bijvoorbeeld bij het opstarten en implementeren van het preventiebeleid, bij het uitvoeren van het Plan van aanpak van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het inzetten van interventies.