Uw werknemer meldt zich ziek. De stappen op een rij.

In elk bedrijf zijn er af en toe werknemers ziek. Dat is een werkelijkheid die we moeten accepteren. Dat betekent niet dat we verzuim maar op zijn beloop moeten laten. Het verzuim in een organisatie is doorgaans een resultaat van allerlei factoren in die organisatie, factoren die veranderbaar zijn. Met het positief beïnvloeden van deze factoren kan veel persoonlijk leed voorkomen en kosten bespaard worden. Dit begint al bij de ziekmelding. Hoe gaat u daarmee om? Wij zetten de stappen op een rij.

de eerste stap na een ziekmelding

Ziekmelding bij u in het bedrijf

Uw werknemer meldt zich ziek. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar het is belangrijk dat u bij elke ziekmelding stil staat. Wat is de eventuele achterliggende oorzaak? Let op, u mag niet alles vragen bij een ziekmelding. Door u bewust bezig te houden met de ziekmelding, kunt u het verzuim verlagen en de werksfeer verhogen.

Zorg voor een goede werksfeer

Een goede arbeidsrelatie met uw werknemer en een prettige werksfeer zijn cruciaal in het beteugelen van verzuim. Als de sfeer binnen het bedrijf goed is, werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen en het gevoel hebben gemist te worden, zullen ze zich minder snel ziek melden. Ongeveer de helft van alle ziekmeldingen valt onder ‘grijs’ verzuim. Bij grijs verzuim is er sprake van ziekmeldingen waarbij de werknemer beperkt belastbaar is, wellicht nog wel kan werken, maar zich toch ziek meldt; Andere factoren spelen blijkbaar ook een rol bij de keuze om zich ziek te melden. Inzicht in dit keuzeproces is noodzakelijk om het verzuim positief te beïnvloeden. Effectief leiderschap is hierbij de sleutel tot succes.

Leg de ziekmelding vast

Aandacht voor de ziekmelding begint bij het contact. Zorg dat de ziekmelding altijd persoonlijk en telefonisch gedaan wordt. Dus niet in een mail, app of sms-bericht. Als u de werknemer persoonlijk spreekt kunt u ook echt contact leggen. Stel de vragen die u nodig heeft om het werk op een goede manier door te laten gaan en prikkel uw werknemer om na te denken over het herstel. Let op, dit mag u niet vragen bij een ziekmelding.

Zorg voor een verzuimprotocol

Heeft uw bedrijf een verzuimprotocol? Dit is belangrijk want zo is voor iedereen duidelijk hoe uw bedrijf omgaat met een ziekmelding. Ook is bekend wat de vervolgstappen zijn en zo kunt u preventief aandacht besteden aan uw verzuim.

Training verzuimmanagement

Dit zijn de eerste stappen bij een ziekmelding. Maar er is meer. Verzuim is namelijk een complex probleem. De kosten van verzuim kunnen flink oplopen en de juiste begeleiding kan om een flinke tijdsinvestering vragen. Met de training Verzuimmanagement kunt u dan ook direct kosten besparen. U leert verzuim effectief beheersen en beperken.

Boek de training