Alles over zwangerschap, verzuim en ziekte

Uw werkneemster is zwanger. Zij heeft dan recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en een zwangerschaps- bevallingsuitkering (WAZO) van het UWV. Kan zij voor of na haar verlof niet werken door ziekte vanwege de zwangerschap en/of bevalling? Dan gelden er andere regels. 

zwanger en ziek op het werk

Uw werkneemster heeft wettelijk recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De uitkering duurt in totaal minimaal 16 weken. De uitkering is 100% van het dagloon van werkneemster.

Zwangerschapsverlof

Uw zwangere werkneemster vraagt uiterlijk vier tot twee weken voordat het zwangerschapsverlof ingaat een zwangerschaps- en bevallingsuitkering aan. Het zwangerschapsverlof kan ingaan tussen zes en vier weken voor de dag na de uitgerekende datum (flexibiliseringsperiode). De ingangsdatum bepaalt uw werkneemster zelf. Wat uw werkneemster minder aan zes weken zwangerschapsverlof opneemt, telt u op bij haar bevallingsverlof. Gaat uw werkneemster bijvoorbeeld vijf weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof, dan telt u één week op bij haar bevallingsverlof. Vraag uw werkneemster wanneer zij met verlof wil gaan. Uw werkneemster vraagt een zwangerschapsverklaring aan bij haar huisarts of verloskundige. U hoeft de verklaring niet te bewaren, dat doet uw werkneemster zelf. Uw werkneemster dient de verklaring tot in elk geval één jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering te bewaren. Het kan namelijk voorkomen dat het UWV alsnog om de verklaring vraagt.

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof bedraagt minimaal tien weken. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het kan zijn dat het verlof langer duurt dan zestien weken, bijvoorbeeld als uw werkneemster later bevalt dan de uitgerekende datum of als het kind na bevalling wordt opgenomen in het ziekenhuis.Is de baby te vroeg geboren? Dan telt u de dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde dan zes weken, op bij het bevallingsverlof. De totale verlofperiode is altijd zestien weken.

Ziek door zwangerschap of bevalling

Nu kan het zijn dat uw werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. Dit mag u officieel niet vragen bij de ziekmelding maar u mag wel vragen of zij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt. Een van de vangnetbepalingen is ziek door zwangerschap of bevalling. Let op, officieel hoeft uw werkneemster niet te melden onder welke vangnetbepaling zij valt.

Loonbetaling bij ziek door zwangerschap of bevalling

Meldt uw werkneemster zich ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling? Dan is het van belang op welk moment haar ziekte is begonnen. Dat bepaalt welke uitkering zij krijgt. Is uw werkneemster ziek door haar zwangerschap vóór haar verlofperiode? Dan kunt u voor haar een Ziektewet-uitkering aanvragen. Uw werkneemster krijgt de uitkering vanaf haar eerste ziektedag. De uitkering loopt door tot de dag dat zij weer beter is of totdat haar zwangerschapsverlof begint.

Is uw werkneemster ziek in de periode van zes tot vier weken vóór de uitgerekende datum, maar is haar zwangerschapsverlof nog niet begonnen? Dan krijgt zij een Ziektewet-uitkering als zij zich ziek meldt. Deze ziektedagen worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof van minimaal zestien weken. Het verlof eindigt daarom mogelijk eerder dan was gepland. Is uw werkneemster nog steeds ziek op het moment dat haar zwangerschapsuitkering begint? Dan hoeft u haar niet beter te melden. De Ziektewet-uitkering stopt dan automatisch.

Wordt uw werkneemster tijdens haar verlofperiode ziek? Dan krijgt ze geen Ziektewet-uitkering. U ontvangt voor haar een zwangerschapsuitkering van het UWV en betaalt u haar loon door. Kan uw werkneemster na haar zwangerschapsverlof nog niet werken? Als de ziekte het gevolg is van de zwangerschap of bevalling kan zij een Ziektewet-uitkering krijgen. Zij moet zich wel ziek melden bij u. Als werkgever vraagt u voor haar de Ziektewet-uitkering aan. De uitkering is 100% van het dagloon en uw werkneemster krijgt deze maximaal twee jaar.

Meldt uw werkneemster zich ziek voor of na de bevalling, dan behandelt u het als een ‘gewone’ ziekmelding. U geeft de ziekmelding door aan uw arbodienst. Wanneer het verzuim doorloopt tot aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan geeft u de ingangsdatum van het verlof door. Uw arbodienstverlener sluit de ziekmelding dan af, en bewaakt de einddatum van het verlof.

Ziek, maar niet door zwangerschap of bevalling

Uw werkneemster is ziek, maar dit komt niet door haar zwangerschap of bevalling. Dan is het van belang op welk moment haar ziekte begint. Dat bepaalt of u haar loon doorbetaalt of dat zij recht heeft op een Ziektewet- of zwangerschapsuitkering (WAZO). Als uw werkneemster zich ziek meldt voor haar verlof dan is het ‘gewoon’ verzuim en betaalt u haar loon door.

Wordt uw werkneemster tijdens haar verlofperiode ziek, dan ontvangt u haar zwangerschapsuitkering en betaalt u haar loon door. Zij krijgt geen Ziektewet-uitkering. Hetzelfde geldt als zij ziek wordt na haar verlof.

Uitzonderingen

Is uw werkneemster zwanger van een tweeling of meerling? Of is ze niet zwanger maar adopteert zij een kind of neemt ze een pleegkind op in haar gezin? Ook tijdens deze periode kan verlof opgenomen worden met een uitkering van het UWV.

Heeft u meer vragen rondom zwangerschap en ziekte en bent u klant van ArboNed? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…

10 minuten