Hulp voor de preventiemedewerker

Elk bedrijf is verplicht een preventiemedewerker te hebben. Voor bedrijven met 25 of minder werknemers geldt dat de directeur/eigenaar deze rol op zich mag nemen. Het idee hierachter is dat iemand die dagelijks op de werkvloer aanwezig is, de aanwezige gezondheids- en veiligheidsrisico’s goed kan inschatten en herkennen. Maar dat betekent niet dat de preventiemedewerker álles kan weten van alle (preventieve) arbozaken en wettelijke verplichtingen. Bent u nieuwsgierig of u alles op orde heeft? Of kan uw preventiemedewerker een steuntje in de rug gebruiken bij zijn wettelijke taken? Klop dan eens aan bij Mijn preventie-expert.

Mijn preventie-expert

Verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker

Samengevat is het de taak van de preventiemedewerker om werknemers en leidinggevenden gevraagd en ongevraagd advies te geven over arbozaken. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Hulp van de expert

De preventiemedewerker is een generalist op het gebied van bedrijfsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen. Het is – zeker bij de wat kleinere ondernemingen – eigenlijk niet te verwachten dat hij alle ins & outs weet op het gebied van verzuimbeleid, alle wettelijke kaders en certificeringseisen kent en expertise heeft in zaken als gevaarlijke stoffen, werkplek-inrichting of psychosociale arbeidsbelasting.

Met Mijn preventie-expert kunnen een veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom de preventiemedewerker helpen met elk arbo-vraagstuk. Uw organisatie beschikt dan een jaar lang over 8 uur ondersteuning van een expert. De expert kan helpen bij vragen als:

  • Hoe kan ons bedrijf voldoen aan alle wettelijke eisen?
  • Met welke interventies kunnen wij verzuim(kosten) en arbeidsrisico’s verlagen?
  • Wat kunnen wij doen om ongevallen te voorkomen?
  • Kan ik met een deskundige sparren over het Plan van aanpak van de RI&E?

Meer weten

Jubileumactie: Korting op Mijn preventie-expert

Al 25 jaar maakt ArboNed, samen met u, de werknemers in Nederland gezonder en vitaler. En wie jarig is, trakteert! In het kader van het 25-jarig jubileum betaalt u het speciale actietarief van € 999, exclusief BTW en reiskosten (normaal € 1.175).

Vraag direct een offerte aan