Tips voor uw vertrouwenspersoon

Door: Sheila Peeters, staf bedrijfsmaatschappelijk werk ArboNed en vertrouwenspersoon

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een vertrouwenspersoon wordt gezien als een belangrijk onderdeel om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Lees hier een aantal tips voor (het aanstellen van) uw vertrouwenspersoon.

Sheila Peeters

Wat is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

Onder PSA wordt verstaan: die factoren in de werksituatie die stress geven. Stress die bewezen nadelige gevolgen heeft voor onze gezondheid en inzetbaarheid. Aan de ene kant gaat het om agressie en geweld, discriminatie, pesten en (seksuele) intimidatie, aan de andere kant om werkdruk.

Vertrouwenspersonen helpen onder andere pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. En werknemers kunnen misstanden bij hen melden. Een sterke vertrouwenspersoon is onmisbaar bij het voorkomen van problemen die voortkomen uit PSA.

Tips voor het aanstellen van uw vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon heeft een belangrijke taak en kan voor complexe situaties komen te staan. Als u een vertrouwenspersoon in uw organisatie wilt aanstellen is het belangrijk om te letten op de volgende punten. Uw vertrouwenspersoon:

  • Behandelt kwesties vertrouwelijk;
  • Heeft voldoende kennis van zaken;
  • Heeft de juiste vaardigheden;
  • Is onafhankelijk;
  • Draagt geen dubbele petten, is dus bijvoorbeeld niet ook personeelsfunctionaris of de hoogste leidinggevende;
  • Heeft voldoende tijd om zijn taken als vertrouwenspersoon uit te voeren;
  • Heeft een geschikte gespreksruimte en veilige ict-voorzieningen;
  • Kan een collega-vertrouwenspersoon om advies vragen en een casus in vertrouwen bespreken.

Tot slot: het is belangrijk dat uw werknemers de vertrouwenspersoon ‘vertrouwen’ en de toegang tot de vertrouwenspersoon laagdrempelig is.

Het is daarom goed te weten dat:

Training Vertrouwenspersoon

Staat uw vertrouwenspersoon al stevig genoeg in zijn schoenen? Boek nu deze gedegen opleiding van één dag.

Boek de training