Een preventiemedewerker werkt samen

Met de laatste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) uit de wetgever onder andere dat het succes van een preventiemedewerker mede afhankelijk is van de positie in de onderneming. Het regelmatig uitwisselen van kennis - intern en extern - is belangrijk, omdat preventie dan uiteindelijk een logisch onderdeel wordt van het werk. Welke samenwerkingen zijn er mogelijk en hoe werkt het in de praktijk? Wij zetten het op een rij.

Een preventiemedewerker werkt samen om duurzame inzetbaarheid levend te houden.

De preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is iemand die zich binnen een bedrijf - meestal naast de ‘gewone’ functie - inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Iedere betrokken werknemer die affiniteit heeft met arbozaken - zoals een HR-medewerker, facilitair medewerker of (bij bedrijven met maximaal 25 werknemers) de directeur zelf - kan zich aanmelden voor deze functie. 

Werknemers onderling

Een gezonde en veilige organisatie maakt u samen, werkgever en werknemer. De preventiemedewerker kan hierbij een belangrijke rol spelen door goed te weten wat er speelt onder collega's. Het is ook een taak van de preventiemedewerker om collega's actief te informeren. U heeft tenslotte een gedeeld belang, een veilige en gezonde werkplek waar met plezier wordt gewerkt.

Belangrijk is dat de preventiemedewerker niet als 'betweter' of 'ondeskundig' wordt gezien, dan worden de adviezen snel in de wind geslagen. Door als preventiemedewerker regelmatig op de werkvloer te komen en écht met collega's te praten (en dus ook te luisteren) over hun ervaringen, komt u tot constructieve adviezen en oplossingen die breed gedragen worden.

Leidinggevenden en werkgever

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek, dat is de directie of werkgever. Dit is in de Arbowet zo geregeld en dat is niet voor niets. Wanneer bekend is welke risico’s werknemers in een organisatie lopen, kunnen deze aangepakt worden en de kans op ongelukken en gezondheidsklachten sterk verkleinen. Dit leidt tot een vermindering van verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

Als preventiemedewerker is het daarom van belang om nauw samen te werken met de directie of de werkgever. Zo komt gezond en veilig werken hoog op de agenda en is er ruimte voor verbeteringen met nieuw of aangepast beleid en eventueel bijpassend budget. 

P&O en HR

Nog een belangrijke interne samenwerking voor de preventiemedewerker is de afdeling personeelszaken, P&O of HR (als deze aanwezig is). Deze afdeling is belangrijk omdat zij informatie verzamelen over verzuim, (ongewenst) verloop en/of aantrekken van nieuw personeel. Deze afdeling is dus een partner van de preventiemedewerker want er is een gedeeld belang: tevreden en gemotiveerde werknemers in een gezonde en veilige werkomgeving zodat het ziekteverzuim en ongewenst verloop laag blijft. Regelmatig overleg zorgt dat preventie hoog op de agenda staat. 

Bedrijfsarts

De preventiemedewerker is een generalist, een interne adviseur als het gaat om bedrijfsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen. Voor complexere vraagstukken is er kennis en deskundigheid van buiten nodig. Daarom werkt de preventiemedewerker nauw samen met arbodeskundigen, zoals een arbodienst of bedrijfsarts. ArboNed heeft onder andere de dienst Mijn preventie-expert. Zo kunnen onze veiligheidskundige, arbeidshygiënist of ergonoom de preventiemedewerker direct praktische ondersteuning geven. Door externe kennis op tijd aan te wenden kan op de lange termijn geld worden bespaard. 

Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Vanuit de Wet op de Ondernemingsraden heeft de OR of PVT een initiërende en controlerende rol op onder andere het arbobeleid. De preventiemedewerker geeft advies aan de OR of PVT op het gebied van veilig en gezond werken. Het arbobeleid is maar een deel van de taken van de OR of PVT dus het is van belang om het onderwerp levend te houden en regelmatig aan te sluiten bij overleg van dit orgaan. 

Overige gesprekspartners 

De belangrijkste gesprekspartners voor de preventiemedewerker hebben we hierboven benoemd. In de praktijk zijn er soms meer. Denk intern aan de BHV'er, vertrouwenspersoon, afdeling communicatie of facilitair. Extern zijn er nog meer zoals Inspectie SZW, brandweer, politie, gemeente, vakbond, branchevereniging of bijvoorbeeld omwonenden als het bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt. Deze prominentere rol vraagt om een stevige persoonlijkheid. Om de rol als ‘spin in het web’ te kunnen vervullen, zijn naast inhoudelijke deskundigheid ook specifieke competenties nodig op het gebied van communicatie, samenwerking en doortastendheid.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen, volgen veel (aankomend) preventiemedewerkers trainingen om beter beslagen ten ijs te komen. Vanuit de ArboNed Academy leidt ArboNed deelnemers in één dag op tot preventiemedewerker. 

Boek direct de opleiding tot preventiemedewerker

Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten en is ArboNed per juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland op het gebied van verzuim.

Gerelateerde nieuwsberichten