Bedrijfshulpverlening vanuit de Risico-inventarisatie en –evaluatie

Als werkgever zorgt u goed voor uw werknemers. Dat betekent onder andere de arbeidsrisico’s in kaart brengen én deze vermijden of verminderen. Dat doet u met de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie. Nu heeft ieder bedrijf te maken met restrisico’s. Wij spreken Marco van Breukelen van Crisicom over deze risico’s en de oplossingen.

Marco van Breukelen BHV

“Restrisico’s zijn risico’s in uw bedrijf waar u niets tegen kunt doen.” legt Marco uit. “Bijvoorbeeld blikseminslag of iemand wordt onwel op de werkvloer. Dit noemen we restrisico’s. Dit kunt u niet voorkomen maar u kunt de schade wel beperken. Daarvoor regelt u goede bedrijfshulpverlening (bhv) in uw bedrijf. Zo voldoet u ook aan uw wettelijke verplichting.”

Wettelijke verplichting

Als er een calamiteit is, schakelt u professionele hulp in zoals een ambulance of de brandweer. De hulpverlening heeft een ‘aanrijdtijd’, in landelijk gebied is dit bijvoorbeeld vastgesteld op maximaal vijftien minuten voor een ambulance en acht minuten voor een brandweerwagen. In de tussentijd bent u aan zet, zo heeft de wetgever dat opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 15 (Arbowet). In de wet is ook opgenomen dat de bedrijfshulpverlener (bhv’er) beschikt over hulp en middelen om zijn taken goed uit te voeren. “Ons advies is om meerdere werknemers aan te stellen zodat er altijd een bedrijfshulpverlener op de werkvloer is.” licht Marco toe.

EHBO-koffer

Een bedrijfshulpverlener moet zijn taken goed kunnen uitoefenen. Een goede EHBO-koffer is daarbij onontbeerlijk. Maar let op, zegt Marco: “Gemiddeld kost een goed uitgeruste koffer rond de € 40. Deze moet dan ook worden bijgehouden zodat deze niet ongemerkt leeg raakt.” Het aanschaffen van de koffer is een taak van de werkgever. Het bijhouden en signaleren gebeurt vaak door de bedrijfshulpverlener of hoofd bhv.

BHV-scan

Om te controleren of u voldoet aan alle wettelijke verplichtingen biedt Crisicom een bhv-scan aan. Met een bhv-scan loopt u samen met een professional tien punten na die volgens de wet geregeld moeten zijn. “We kijken onder andere naar de Risico-inventarisatie en –evaluatie, uw bedrijfshulpverleners, de trainingen die u aanbiedt en herhaalt, de jaarlijkse ontruimingsoefening en hulpmiddelen zoals brandblussers en de EHBO-koffer. Na de scan krijgt u gericht advies waar u kunt optimaliseren.”

Verzamelpand

Werkt u in een verzamelpand? Dan kan een bhv-scan handig zijn om te weten wat u niet zelf hoeft te regelen maar wat gezamenlijk geregeld kan worden. Marco licht toe: “Artikel 19 van de Arbowet eist samenwerking tussen de verschillende bedrijven in een verzamelpand. Dat betekent ook gebruik maken van elkaars bhv’ers zodat er altijd een bhv’er aanwezig is. U kunt de training en de jaarlijkse ontruimingsoefening ook samen organiseren. Zo leren de bhv’ers elkaar kennen en weten ze elkaar te vinden bij een calamiteit.”

Investering

Volgens Marco is de bhv-scan een goede start, een nulmeting om de bhv goed in te regelen. “Ik zeg altijd tegen mijn klanten, bhv kost nu eenmaal geld. Maar op een dag als u een calamiteit heeft, bent u blij dat u geïnvesteerd heeft. U bespaart namelijk een hoop ellende en kosten omdat u bhv’ers heeft opgeleid die bijvoorbeeld een beginnend brandje kunnen blussen of iemand die onwel wordt kunnen helpen om erger te voorkomen voordat de ambulance komt.”

Training bhv

ArboNed en Crisicom werken samen en bieden onder andere de bhv-training aan. In deze training leert uw werknemer juist te handelen bij calamiteiten. Daarnaast leert hij de Automatische Externe Defibrillator (AED) veilig te gebruiken. De theorie en praktijk wordt met elkaar afgewisseld, de training is hierdoor actief en afwisselend.

Boek de training