Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?

 • Leestijd
  2 minuten
 • 08 juli 2019 aangemaakt
 • 10 juli 2019 bijgewerkt

Het wordt duidelijk genoemd in de Arbowet: u bent verplicht psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen, of in ieder geval te beperken. Maar wat houdt PSA in en hoe maakt u een effectief PSA-beleid? Wij helpen u op weg.

Werkgevers zijn verplicht beleid te voeren op psychosociale arbeidsbelasting. Wij leggen uit hoe.

Psychosociale arbeidsbelasting is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's. De Arbowet legt de term psychosociale arbeidsbelasting uit in het hoofdstuk Definities: “de factoren direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”.

De Arbowet is dus duidelijk over de thema’s waaraan u aandacht moet besteden in uw PSA-beleid:

 • Seksuele intimidatie (discriminatie vanuit de Grondwet)
 • Agressie
 • Pesten
 • Werkdruk

PSA in de praktijk

Toch is het misschien nog niet helemaal duidelijk wanneer iets onder psychosociale arbeidsbelasting valt. Laten we een paar praktijkvoorbeelden nemen:

 • Omstandigheden op het werk of thuis, of een combinatie hiervan, kunnen ervoor zorgen dat uw werknemer tijdelijk niet in staat is te werken. Dit wordt psychosociale arbeidsbelasting als de werkgever er bijvoorbeeld geen begrip voor kan opbrengen en er geen goede afspraken gemaakt kunnen worden om de persoon in ‘balans’ te houden. 
 • Een nieuwe, ambitieuze collega merkt dat zij door haar team niet wordt uitgenodigd voor de lunch. Haar mails met vragen worden niet beantwoord. Stelt ze een vraag, dan kleineren de collega's haar, omdat ze het niet begrijpt. En haar teamleden spreken haar aan op een bijnaam: "uitslovertje". Ze bespreekt het gedrag van haar teamleden met haar leidinggevende, omdat ze zich niet opgenomen voelt in het team.

Voor situaties als deze stelt u een PSA-beleid op. Door goede afspraken te maken, houdt u uw werknemers met plezier aan het werk. Uw werknemers weten hoe er met elkaar moet worden omgegaan. Leidinggevenden weten hoe ze moeten handelen.

Wat moet u vastleggen in uw PSA-beleid?

Waarschijnlijk is veel al bekend binnen uw bedrijf. De medewerkers weten hoe ze respectvol met elkaar omgaan en bij wie ze terecht kunnen als ze te veel werkdruk ervaren of niet lekker in hun vel zitten. Toch is het belangrijk om een en ander op papier te zetten. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichtingen (de Inspectie SZW controleert of u een actuele Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) heeft, met aandacht voor PSA en ook of u een PSA-beleid heeft), maar ook om duidelijkheid te scheppen. Stel dat u, de werkgever, of een van de leidinggevenden niet aanwezig is, weten uw werknemers dan ook bij wie ze bijvoorbeeld ongewenst gedrag moeten melden? En wat als een van uw werknemers een probleem krijgt met u, bij wie kunnen ze dan terecht? In een PSA-beleid schrijft u al dit soort zaken op.

Hulp nodig?

Het kan best veel werk zijn om alle zaken die in uw bedrijf zouden kunnen spelen én de te nemen maatregelen te benoemen. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed zijn hierin getraind en weten wat u moet doen om te voldoen aan de Arbowet. Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerde nieuwsberichten

teaser_Bed

Verzuim verlagen

Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Beperken of zelfs voorkomen dat uw werknemers zich ziek melden, is van…
10 minuten