5 dingen die u moet weten over het nieuwe regeerakkoord en duurzame inzetbaarheid

Na de langste formatie ooit zijn de formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er uit. Dit zijn de belangrijkste punten uit het regeerakkoord die u moet weten over personeel, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

5 dingen die u moet weten over het nieuwe regeerakkoord en duurzame inzetbaarheid

Vijf belangrijkste punten in het nieuwe regeerakkoord:

1. Loonbetaling bij ziekte voor kleine ondernemer terug naar één jaar

De overheid wil stimuleren dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen. Daarvoor wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand). Om de gezamenlijke kosten van het tweede jaar te dekken komt er een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers. Zo worden de loonkosten gedeeld door kleine bedrijven en is niet één werkgever de dupe bij langdurig verzuim. Deze nieuwe regels zouden moeten ingaan voor alle nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2020.

2. Periode Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) wordt verkort van tien naar vijf jaar

Het nieuwe kabinet wil de risico’s verder beperken door de periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar. Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt ook een collectieve, uniforme premie geheven.

3. Het ouderschapsverlof voor partners wordt verlengd

Per 1 januari 2019 wordt het ouderschapsverlof (ook wel vaderschapsverlof genoemd) verlengd van twee naar vijf dagen. Dit betaalt de werkgever. Nieuwe vaders die het willen, mogen vanaf 1 januari 2020 vijf weken extra kraamverlof opnemen. Het UWV betaalt zeventig procent van hun salaris door. Dit geldt ook voor partners van hetzelfde geslacht.

4. Ontslagrecht versoepelt

Ook ziet het kabinet dat werkgevers tegen situaties aan lopen waar afzonderlijke argumenten geen reden tot ontslag zijn, maar als er sprake is van meerdere goede argumenten (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie) mogen die straks bij elkaar opgeteld worden. Zo’n dossier kan uiteindelijk wél tot een geldig ontslag leiden. Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

5. Wijzigingen transitievergoeding

Nu we het toch over de transitievergoeding hebben, deze zal worden aangepast op een paar punten.

  • Werknemers kunnen vanaf het eerste jaar al aanspraak maken op de transitievergoeding bij ontslag. Nu is dat pas vanaf het tweede jaar dat ze in dienst zijn. Het gaat om een derde maandsalaris per gewerkt jaar.
  • Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan tien jaar.
  • De mogelijkheid om kosten voor scholing in mindering te brengen wordt verruimd. Nu geldt dat scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie niet in mindering gebracht mogen worden. Dat wordt in het nieuwe regeerakkoord geschrapt.
  • Voor kleine bedrijven komen er in sommige situaties uitzonderingen of compensatieregelingen rondom de transitievergoeding. Deze voorstellen worden nog verder uitgewerkt. Ook voor de situatie waarin een werkgever zijn bedrijf beëindigt wegens pensionering of ziekte, zal het kabinet met voorstellen komen om de transitievergoeding onder voorwaarden te compenseren. Hiervoor wordt 100 miljoen euro gereserveerd.

Wat doet ArboNed?

Uw werknemers zijn uw belangrijkste kapitaal. Dus wat als er iemand uitvalt? Niet iedereen of elke situatie is hetzelfde. Daarom heeft ArboNed voor iedere vorm van verzuim een specifieke aanpak. Wij maken werkend Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn en blijven. Zo leveren we een bijdrage aan het welzijn van mensen en de welvaart van de maatschappij. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers.

Gerelateerde nieuwsberichten