CBS: aantal bedrijfsongevallen stijgt naar 93.000

In 2019 waren er 93.000 arbeidsongevallen die zo ernstig waren dat de slachtoffers vier of meer dagen uit de running waren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er 2000 meer dan in 2018 en zelfs 20.000 meer dan in 2015. Hoe u het risico op incidenten binnen uw bedrijf beperkt, leest u hier.

Staalconstructie

Er waren vorig jaar vooral lichamelijke ongevallen. Denk aan: door de rug gaan, uitglijden en te zwaar tillen. Bij één op de vier was sprake van psychische overbelasting, zoals werkstress of pesten. Het aantal is gestegen doordat er meer mensen aan het werk waren, maar ook per werknemer zijn er gemiddeld meer ongevallen.

Krijgt een van uw werknemers te maken met een bedrijfsongeval, dan betekent dat niet alleen wat u tijdelijk een waardevolle kracht moet missen, het brengt ook de nodige onkosten met zich mee. Een verzuimdag kost u al snel 250 euro.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt het aantal bedrijfsongevallen binnen uw bedrijf terug te dringen. De RI&E geeft u zicht op de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf waardoor u er beter op kunt inspelen. Met een goede, actuele RI&E biedt u uw werkgevers een veilige en gezonde werkomgeving. Dat leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers.

RI&E-stroomschema

De RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Met behulp van een RI&E-stroomschema bepaalt u eenvoudig of u verplicht bent een RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

Gerelateerde nieuwsberichten