Coronavirus: aangepaste dienstverlening ArboNed

  • Leestijd
    2 minuten
  • 25 september 2021 aangemaakt
  • 06 juli 2022 bijgewerkt

We volgen alle actuele adviezen en maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

dienstverlening corona

Spreekuren en consulten van onze professionals

Het uitgangspunt van alle spreekuren en consulten is dat onze professional beoordeelt of een spreekuur of consult fysiek, online of telefonisch plaatsvindt. Als een spreekuur of consult fysiek plaatsvindt, wordt uiteraard rekening gehouden met alle geldende maatregelen van dat moment.

Keuringen, onderzoeken en trainingen

De (gezondheids-)onderzoeken zoals Preventief medische onderzoeken (PMO)keuringenfysieke werkplekonderzoeken, arbeidsdeskundige onderzoeken en Risico-inventarisaties & evaluaties (RI&E) plannen wij in overleg met werkgever en werknemer in. Ook onze trainingen vinden plaats op onze locaties of die van onze klanten.

Daarbij nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen volgens de geldende richtlijnen van dat moment. Bezoekt onze professional uw bedrijf, dan passen we in overleg de regels toe die in het bedrijf gelden op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Meer informatie?

Hebt u vragen, neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van ArboNed. Meer informatie over het coronavirus en werk vindt u op www.arboned.nl/coronavirus.

Gerelateerde nieuwsberichten